La garantia de l'expert en seguretat adaptada

Víntegris dissenya, implanta i gestiona infraestructures de seguretat de la informació per a les principals entitats financeres i grans corporaciones espanyoles. Proporciona solucions robustes a mida de les exigències de cada negoci, integrant tecnologies d'alt rendiment i connectant les prestacions dels productes estandaritzats amb les necessitats de cada empresa. 

Fabricants, consultors i integradors

A diferència d'altres fabricantes, som també consultors i integradors. Això ens col·loca en una posició privilegiada per a desenvolupar nous productes: vivim el día a día de les inquietuds de la gran empresa respecte a la seguretat de la informació i, per tant, coneixem com ningú els seus requeriments. Aquest coneixement excepcional ens orienta cap al disseny de productes que cobreixen el buit entre entre las solucions de seguetat dels grans fabricants i les necessitats reals de negoci de l'empresa, i ens permet anar per davant del mercat en segments crítics com la gestió, control i auditoria de certificats digitals i l'autenticació d'usuaris. Proporcionem solucions reals a necessitats reals.

Primeres empreses espanyoles dels sectors financer i públic confien en Víntegris per a la protecció dels seus sistemes i aplicacions crítiques.

Professionalitat, capacitació y experiència

Avalem la solvència, experiència i coneixements de tots i cadascun dels nostres professionals gràcies a un rigorós pla de carrera que exigeix la seva certificació en les tecnologies que integrem i l'obtenció obligatòria de les certificacions CISA o CISSP un cop passat el termini requerit per les principals organitzacions mundials de certificació. Així mateix, tots els nostres responsables de projecte han d'haver superat cursos de gestió de la qualitat dels serveis de seguretat de la informácio (ITIL, AENOR, etc.).