Conegui els nostres serveis

Serveis gestionats de seguretat de la informació

« Tornar

Des dels nostres inicis, la qualitat ha estat un element essencial de la nostra oferta de serveis gestionats. Hem estat una de les primeres empreses espanyoles a obtenir la certificació AENOR UNE 71502:2004 de Gestió dels seus Sistemes de Seguretat de la Informació, que apliquen la norma UNE ISO IEC 17799:2002, i actualment comptem amb les certificacions següents:

 • AENOR UNE-ISO/IEC27001:2007: Sistema de gestió del S.I.
 • AENOR UNE-ISO/IEC 20000-1: Gestió del servei de tecnologies de S.I.
 • AENOR UNE-ISO/IEC 15504: Avaluació i millora de la qualitat dels processos de desenvolupament i manteniment del software.

Gestionem serveis de seguretat de la informació amb presència física a les instal·lacions del client o mitjançant connexió online des de les nostres oficines.

 • Sistemes anti-virus
 • Sistemes anti-spam
 • Filtrat de web i prevenció de filtrat d'informació
 • Actualitzacions de seguretat en sistemes operatius
 • Gestió de vulnerabilitats
 • Gestió del control d'accés extern via web
 • Gestió de LDAP i AD
 • Gestió de certificats electrònics per a firmes corporatives
 • Auditoria de seguretat remota de sistemes d'informació
 • Gestió de LOGS i events de seguretat de la informació