Conegui els nostres serveis

Disseny de software de seguretat

« Tornar

Realitzem projectes de disseny i implantació claus en mà o en col·laboració amb el personal del client. La nostra experiència abasta una gran diversitat de sectors i àmbits, entre els que s'inclouen els següents*:

 • Banca i assegurances: disseny i implantació de sistemes d'autenticació i autorització del control d'accessos web per a empleats, agents, tercers relacionats amb el negoci i entitats externes col·laboradores.
 • Banca electrònica: seguretat a internet amb autenticació de doble factor per token, control d'accessos i auditoria centralitzada (combinació de tecnologia pròpia i de mercat).
 • Logística: desenvolupament d'un sistema de control i protecció de la propietat intel·lectual, aplicat a un entorn de desenvolupament de programes Linux, amb traspàs de fonts i executables entre els entorns de desenvolupament i producció, protegit mitjançant firma digital de l'usuari ordenant.
 • Mobilitat: sistema d'accés segur a intranet del client des de dispositius mòbils, amb autenticació robusta i accés SSO en dispositius BYOD. 

 • Projectes de seguretat personalitzada:
 • Implantació de sistemes de seguretat contra intrusió.
 • Implantació de sistemes de sincronització de contrasenyes i gestió d'identitats.
 • Sistema de federació entre dominis per a aplicacions de comerç electrònic.
 • Sistema d'enviament de correu electrònic xifrat per a usuaris externs a l'organització que facilita el compliment de la LODP (implantat a banca, assegurances i ISP's).
 • Sistemes de gestió i workflow per a la firma electrònica de documents de la corporacio per a clients i proveïdors.
 • Plans de continuïtat del negoci per a emplreses financeres, industrials i de serveis.

*Tots els nostres projectes estan sotmesos a clàusules de confidencialitat, de manera que no és possible citar referències específiques.