Conegui els nostres serveis

Consultoria de seguretat

« Tornar

Us ajudem a actualitzar polítiques i procediments d'acord amb els estàndars actuals de seguretat IT, i els adaptem a les necessitats específiques de l'entorn de la vostra empresa.

Principals serveis de consultoria estratègica:

  • Auditoria de seguretat de la informació
  • Auditoria d'aplicacions web
  • Pla director de seguretat
  • Pla de continuïtat del negoci
  • Adaptació a la norma UNE-ISO / IEC 27001
  • Verificació de les polítiques de seguretat (VPS)
  • Compliment amb LOPD
  • Vulnerabilitats de sistemes implicats en anàlisis de risc

L'estratègia de seguretat ha de tenir en compte la finalitat i cultura de l'organització, la legalitat vigent, les normes de bones pràctiques (ISO, COBIT, NIST, SANS i altres) i els estàndars sectorials, locals i internacionals, relacionats amb l'activitat del client (Basel a banca, HIPAA a salut, etc.).

Els nostres professionals compten amb la capacitació i experiència necessàries per desenvolupar projectes clau en la definició de l'estratègia de seguretat de la informació i el seu desenvolupament posterior.