Solucions reals a necessitats reals

nebulaSIGN®

« Tornar

Aplicació de firma documental en mobilitat

Aproveu o signeu documents amb el vostre smpartphone o tablet mitjançant firma digital reconeguda i firma manuscrita.

Signeu documents des de qualsevol punt del món

nebulaSIGN® permet realitzar operacions de firmadigital de documents propis (ubicats en el seu dispositiu o en el núvol) o de documents que l'organització designi des de la seva infraestructura corporativa.

La firma digital es realitza amb un certificat digital que posseeixi l'usuari en el sistema central de l'organització o mitjançant signatura manuscrita digitalitzada.

nebulaSIGN® inclou workflow per a operacions d'aprovació amb diversos usuaris i no requereix instal·lar certificats en els dispositius mòbils.

Veure fullet

Veure més