Skip to main content

Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

Data efectiva: 1/1/2023

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de VÍNTEGRIS, S.L. (VÍNTEGRIS) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no demanar informació innecessària.

A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-los:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quins fins demanem les dades que us demanem.
 • Quina és la legitimació per al tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets.

Àmbit d’aquesta política de privadesa

Aquesta declaració política de privadesa en línia de VÍNTEGRIS S.L. és pública i accessible a tots els usuaris i clients de VÍNTEGRIS i s’aplica a tots els llocs web de VÍNTEGRIS: www.vintegris.com and www.vintegris.tech.

També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per VÍNTEGRIS que enllacen a aquesta política de privadesa o, si escau, indiquen que s’hi accedeixi perquè vostè conegui l’ús que fa VÍNTEGRIS de les seves dades personals.

Aquesta política de privadesa no cobreix els serveis de confiança referenciats des d’aquesta web. Aquests serveis estan adequadament regulats pels seus contractes respectius amb els nostres subscriptors i clients. Als formularis d’alta i contractes dels serveis esmentats s’informa d’aquells punts relacionats amb els tractaments de dades personals. Així mateix, tots els contractes de subscripció als nostres serveis de confiança estan sota les normatives aplicables europees EIDAS i de Firma Electrònica. D’acord amb la regulació existent, podeu consultar l’apartat “Protecció de Dades Personals” a la Declaració de Pràctiques de Confiança disponible a la web de la nostra entitat de certificació:
https://www.vincasign.net/policy/es/DPC/Vintegris-DPC-ES.pdf

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 • Raó social: VÍNTEGRIS, S.L. (VÍNTEGRIS)
 • NIF: B62913926
 • Adreça: Calle Isabel Colbrand, Edif. Alfa 3, 10-12, Oficina 108, 28050 Las Tablas, Madrid, España
 • Contacte: info@vintegris.com

Qui són els col·lectius dinteressats?

Les dades de caràcter personal tractades són les de:

 • Persones que s’han posat en contacte amb nosaltres mitjançant els diferents formularis web, l’enviament de correus electrònics oa través de les xarxes socials, per fer consultes, obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats o sol·licitar demostracions.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis i/o promocions de VÍNTEGRIS.
 • Persones de contacte a la nostra base de dades de clients, clients potencials i proveïdors.
 • Persones que visiten les nostres pàgines web

Amb quins fins i legitimació utilitzem les dades personals?

A VÍNTEGRIS tractem les dades personals per respondre les demandes d’informació o respondre les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o contacte

  A VÍNTEGRIS utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte als nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant els formularis disponibles a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

 • Dades tractades:
  • Dades d’identificació: Nom
  • Dades de contacte: Email
  • Contingut del missatge
 • Legitimació:
  • Interès legítim de VÍNTEGRIS per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
  • Consentiment donat lliurement per l’interessat, qui envia les vostres dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
 • Resposta a sol·licituds de demostracions personalitzades

  A VÍNTEGRIS utilitzarem les dades de contacte proporcionades per aquelles persones interessades a programar una demostració personalitzada.

 • Dades personals tractades:
  • Dades d’identificació: nom i cognoms
  • Dades de contacte: Email i telèfon professional
  • Dades professionals: Empresa i lloc de treball
  • Informació per a la programació de la demostració
 • Legitimació:
  • Interès legítim de per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
  • Consentiment donat lliurement per l’interessat, qui envia les vostres dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
 • Enviament de comunicacions de màrqueting per qualsevol canal, inclòs per via electrònica

  VÍNTEGRIS tractarà les dades de contacte proporcionades per fer l’enviament de butlletins informatius sobre productes, serveis, activitats, novetats, notícies i promocions que pugui ser del vostre interès i relacionades amb l’activitat de VÍNTEGRIS.

 • Dades tractades:
  • Dades d’identificació: Nom
  • Dades de contacte: Email
 • Legitimació:
  • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat als formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.
  • Interès legítim quan ja hi hagi una relació contractual prèvia amb els destinataris i s’executi l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de VÍNTEGRIS que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Prestació del servei d’atenció al client

  VÍNTEGRIS tractarà les dades de contacte proporcionades per donar resposta a les sol·licituds de suport i atenció al client rebudes. Així mateix, s’utilitzaran per demanar informació relativa al grau de satisfacció a l’atenció prestada.

 • Dades tractades:
  • Dades d’identificació: Nom
  • Dades de contacte: Email professional
  • Dades professionals: Empresa i lloc de treball
 • Legitimació:
  • Interès legítim de VÍNTEGRIS per donar resposta a les sol·licituds dels clients i valorar la qualitat dels serveis prestats.
 • Analítiques de visites als llocs web

  VÍNTEGRIS fa ús de diverses tècniques per recollir informació que es pugui utilitzar per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web, així com per a la personalització de campanyes publicitàries.

  Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privadesa. És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privadesa, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns per utilitzar-los per a la personalització d’anuncis publicitaris que es poden mostrar a diferents llocs web, encara que no es tingui un compte registrada pels seus serveis.

  Per a més informació consulteu la Política de Cookies

 • Dades tractades:
  • Identificadors en línia, incloent cookies d’identificació
  • Adreces de protocol d’internet (IP) i identificadors de dispositius
  • Identificadors de clients
  • Informació continguda a les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet, tal com el tipus de dispositiu, el sistema operatiu i el navegador des del qual es visiten les pàgines
  • Informació proporcionada pel navegador com l’idioma preferit, la zona horària i altres
  • Dades de navegació al lloc web: pàgines visitades
 • Legitimació:
  • Interès legítim de VINTEGRIS per obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants en forma de dades agregades amb una finalitat estrictament estadística
  • Consentiment exprés per a l’ús recollida i ús d’informació que permet desenvolupar un perfil específic per conèixer el comportament d’usuaris identificables o mostrar publicitat en funció del mateix
 • Prestació de serveis de confiança

  Tal com s’ha indicat anteriorment, la prestació de serveis de confiança és fora de l’àmbit d’aquesta política de privadesa. Aquests serveis estan adequadament regulats pels seus contractes respectius amb els nostres subscriptors i clients. Als formularis d’alta i contractes dels serveis esmentats s’informa d’aquells punts relacionats amb els tractaments de dades personals. També podeu consultar l’apartat “Protecció de Dades Personals” a la Declaració de Pràctiques de Confiança disponible a la web de la nostra entitat de certificació: https://www.vincasign.net/policy/es/DPC/Vintegris-DPC-ES.pdf

 • Altres tractaments

  A més de l’anterior, VÍNTEGRIS podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals, cas en què l’interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i VÍNTEGRIS sol·licitarà el seu consentiment si així és necessari.

Durant quant de temps conservarà VÍNTEGRIS les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar daquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre altres, implica que VÍNTEGRIS conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si escau, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Un cop finalitzat aquest termini, VÍNTEGRIS es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible segons es requereixi d’acord amb la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no se cediran a tercers, tret que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers al núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). Tanmateix, només es farà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats als EUA, que estiguin acreditades en el marc de l’Escut de Privadesa UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

Hi ha tractaments per part de tercers?

Mitjançant botons publicats al nostre lloc web podeu accedir a continguts i serveis ubicats en llocs web externs o xarxes socials que no estan sota el control ni la responsabilitat de VÍNTEGRIS.

Els usuaris han de saber que aquests llocs possiblement recopilin informació de les seves activitats a Internet. En fer clic en un dels botons esmentats, aquests llocs registren aquesta acció i podrien utilitzar la informació recopilada. Consulteu les polítiques de privadesa respectives de cada lloc per esbrinar exactament quin ús fan de la informació recopilada i com podeu inhabilitar, o eliminar, aquesta informació

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les dades?

En qualsevol moment, l’interessat pot fer una sol·licitud per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per VÍNTEGRIS, així com les d’oposició i limitació del tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si és el cas per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a:

 • Per correu electrònic: incidentesRGPD@vintegris.com
 • Calle Isabel Colbrand, Edif. Alfa 3, 10-12, Office 108, 28050 Las Tablas, Madrid, Spain

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que n’acrediti la representació.

A més dels drets anteriors, l’interessat té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada. VÍNTEGRIS pot continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Concretament, en el cas del servei d’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a VÍNTEGRIS que no vol continuar rebent-les. Per fer-ho, l’interessat podrà o bé revocar el consentiment de la manera descrita a l’apartat anterior, o bé utilitzar l’enllaç inclòs a cada comunicació comercial per donar-se de baixa de la llista d’enviament de comunicacions electròniques.

VÍNTEGRIS recorda l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les vostres dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests i de les implicacions que pugui tenir en el tractament.

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

VÍNTEGRIS declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme a la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

D’acord amb l’anàlisi de riscs realitzat, s’han aplicat els mitjans tècnics i organitzatius al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Ús de cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, utilitza cookies per millorar lexperiència de lusuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les galetes, quin tipus de galetes utilitza aquest portal, com podeu desactivar les galetes al vostre navegador i com desactivar específicament la instal·lació de galetes de tercers.

Preguem llegiu atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

Modificació de la Política de Privadesa

La Política de Privadesa aplicable serà la que estigui vigent en el moment en què visita aquests llocs web.

VÍNTEGRIS es reserva expressament el dret a modificar aquesta Política de Privadesa sense notificació prèvia. En conseqüència, l’interessat ha de llegir atentament aquesta Política de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar els llocs web de VÍNTEGRIS, ja que aquesta Política de Privadesa pot patir modificacions. Els canvis seran efectius immediatament a partir de la data indicada a la capçalera d’aquesta pàgina.

L’interessat reconeix i accepta que és responsabilitat vostra revisar aquesta Política de Privadesa cada vegada que visiteu aquest lloc web.