Skip to main content

La Solució per a l’Avaluació de Risc d’Impagament en temps real

nebulaSCORING permet obtenir, en pocs minuts, la documentació oficial d’un potencial client per a l’avaluació del risc creditici.

Una Eina TOT en UN

Automatitza l'accés a les diferents seus de les Administracions Públiques: CIRBE, vida laboral, cotitzacions mensuals, renda, cens i molt més.

Sol·licitud
Recollida de
documentació
Entrega
de Dades
Signatura Qualificada
de l’operació

Recopilació d’Informació per el Scoring Creditici

La solució obté la documentació en pocs minuts directament de seus oficials (Seguretat Social, Agència Tributària, Banc d’Espanya, etc.), amb total garantia i seguretat, ajudant l’entitat receptora a valorar l’score creditici del potencial client i si oferir o no el servei segons el risc associat.

Firma Qualificada Remota per a finalitzar la transacció

nebulaSCORING permet finalitzar la transacció amb una firma qualificada remota, aportant la més alta garantia legal a l’operació i assegurant la integritat d’aquesta.

Gestión de la identidad Digital con nebulaSUITYE

Avantatges

Rapidesa

 • Automatització del procés de el Scoring creditici
 • Recopilació de documents i avaluació del perfil creditici en temps real
 • L’accés remot a la informació evita els desplaçaments
 • TOT en UN – sol·licitud, recopilació de documentació, lliurament per a avaluació i signatura digital qualificada

Millora l'experiència d'usuari i la imatge de marca

 • Millora l’experiència de l’usuari amb una interfície intuïtiva
 • Accessibilitat des de qualsevol dispositiu i lloc
 • El procés ràpid i senzill que ajuda a millorar la taxa d’acceptació, reduir la taxa d’abandó i afavorir l’engagement
 • Personalització del look & feell
 • Permet l’importació i gestió dels certificats de tercers que l’usuari pugui tenir

Seguretat i Garantia Legal

 • Ajuda a identificar amb major fiabilitat el risc creditici de cada perfil
 • Elimina la possibilitat de frau documental en obtenir la informació directament de l’Administració en la qual està emmagatzemada, sense intervenció de tercers
 • Verificació de la identitat del client mitjançant vídeo identificació per a l’emissió de certificats qualificats amb els quals poder signar l’operació amb firma qualificada, aportant validesa legal
 • Emissió i administració de Certificats Digitals Qualificats
 • Custòdia segura dels Certificats mitjançant la Centralització en el núvol
 • Operacions segures i traçables, completament transparents per a l’usuari final
 • Proveeix de signatura qualificada per a finalitzar qualsevol transacció, amb plenes garanties legals

Accés a Seus amb Certificat Digital Qualificat

nebulaSCORING contempla tres tipus d’escenaris depenent de la necessitat de cada client:

Client amb identitat verificada per l’entitat que ofereix el servei i SENSE Certificat Digital

En el cas que el client no disposi d’un certificat digital, però la seva identitat ha estat verificada per l’entitat que ofereix el servei, l’Autoritat de Certificació de Víntegris, vinCAsign, li emet un certificat qualificat que se centralitza en nebulaCERT.

Client SENSE Certificat Digital

En el cas que el client no tingui un Certificat Digital, es verifica la seva identitat mitjançant vídeo identificació amb nebulaID i se li emet un certificat qualificat centralitzat en nebulaCERT.

Client AMB Certificat Digital

En el cas que el client tingui un certificat digital, es realitza la importació del certificat a nebulaCERT on se centralitza i custòdia

Descobreix nebulaSCORING