Skip to main content

Certificats per l’Administració Pública

Certificat de Persona Física Empleat Públic per a les AAPP

Gràcies a aquesta mena de certificat els empleats públics estan identificats telemàticament com a treballadors al servei de l’Administració Pública, complint amb tots els requisits de la llei que administren el sector estatal.

Qui pot sol·licitar-lo?

Els empleats públics com a funcionaris, personal laboral, estatutari i personal autoritzat.

Període de validesa i compliment legal

1 a 3 anys.

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Document que acrediti la identificació del personal en les AAPP:
  • Publicació en el BOE o escriptura de constitució.
  • Escriptura o acta de nomenament de l'apoderat o representant legal.
  • Certificació oficial emesa per càrrecs certificants que acrediti les facultats del representant signant de l'autorització i la vigència del seu posat / càrrec, (expedit 15 dies abans de la data de presentació).
  • En cas que el Sol·licitant no disposi de càrrec o poder de representant, serà necessari que aportació una autorització signada per un representant de l'entitat.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.1

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.2

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar

Certificat de Persona Física Empleat Públic per les AAPP amb Pseudònim

Aquest certificat és una declaració electrònica que associa les dades de validació d’una signatura amb una persona física, i convalida el nom o pseudònim d’aquesta persona.

Qui pot sol·licitar-lo?

Els empleats públics autoritzats per les AAPP.

Període de validesa i compliment legal

1 a 3 anys.

 • Document d’identitat, NIE o passaport.
 • Document que acrediti la identificació del personal en les AAPP:
  • Publicació en el BOE o escriptura de constitució.
  • Escriptura o acta de nomenament de l'apoderat o representant legal.
  • Certificació oficial emesa per càrrecs certificants que acrediti les facultats del representant signant de l'autorització i la vigència del seu posat / càrrec, expedit durant els 15 dies anteriors a la data de presentació.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.11

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.12

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar

Certificat de Segell d’Òrgans per les AAPP

Aquests tipus de certificats permeten la comprovació telemàtica de la identitat jurídica i signatura del titular.
Aquests certificats compleixen amb les regulacions del Règim Jurídic del sector públic i s’utilitzen durant processos administratius automatitzats.

Qui pot sol·licitar-lo?

Els empleats públics que estan autoritzats.

Període de validesa i compliment legal

1 a 3 anys.

 • Document d'identitat, NIE o Passaport.
 • Document que acrediti la identificació del personal en les AAPP:
  • Publicació en el BOE o escriptura de constitució.
  • Escriptura o acta de nomenament de l'apoderat o representant legal.
  • Certificació oficial emesa per càrrecs certificants que acrediti les facultats del representant signant de l'autorització i la vigència del seu posat / càrrec, expedit durant els 15 dies anteriors a la data de presentació.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.11

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.12

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar