Skip to main content

Certificats per a Persones Físiques

Certificat de Persona Física Individual

Els certificats personals permeten als ciutadans espanyols i altres persones físiques relacionar-se amb les administracions públiques i altres institucions.
Són certificats qualificats i garanteixen la identitat del titular per a la signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que sigui major d’edat i en nom propi. La sol·licitud i emissió es realitza a través de l’autoritat de registre vinCAsign.

Període de validesa y compliment legal

De 1 a 3 anys.

  • Document de identitat, NIE o Passaport.

Certificat qualificat:

ETSI EN 319 411-2

Signatures electròniques qualificades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.10.1

Signatures electròniques avançades:

OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.10.2

Descarrega les polítiques (en castellà)
Descarregar