Skip to main content

Casos d'Ús

Descobreix Tots els Documents
Sobre les Aplicacions de les Nostres Solucions

Casos d’Ús Vídeo Identificació

Protection Against SIM Swapping

Telco |
Protecció contra SIM Swapping

Les pràctiques fraudulentes relacionades amb targetes SIM poden provocar multes i sancions a les companyies telefòniques que no protegeixin adequadament els seus clients. El vídeo identificació remota de nebulaID contribueix a fer que l’emissió de les targetes SIM sigui un procés segur, sense risc de suplantacions d’identitat.

Veure Cas d'Ús
Identity Management on Court Proceedings

Justícia |
Gestió d'Identitat en Processos Judicials

Cada cop és més habitual que diferents organismes públics optin per implantar la identificació remota per agilitzar els processos de treball. Tot i això, aquesta vídeo identificació ha de ser escalable i operativa, a més de complir amb eIDAS, requisits que reuneix nebulaID i que es desenvolupen en aquest Cas d’Ús.

Veure Cas d'Ús
Credit Management through mobile phone in office

Entorn Financier |
Gestió de Crèdits

Les empreses de Serveis Financers ofereixen crèdits als seus clients amb diferents ofertes, que poden acceptar de manera presencial o mitjançant un procés remot que no compleix cap norma. La vídeo identificació remota de Víntegris resol aquesta qüestió i dota aquestes empreses d’una eina segura i eficient.

Veure Cas d'Ús
Woman doing registration for the Municipal Census

Administracions públiques |
Alta al Padró Municipal

L’alta al padró municipal requereix, en general, la personació del ciutadà a l’ajuntament o oficina de registre. La vídeo identificació remota, mitjançant el marc normatiu actual, permet la realització del tràmit a distància i agilitza les interaccions entre les AAPP i el ciutadà.

Veure Cas d'Ús
Students in a class with laptops

Educació |
Onboarding d'Estudiants

El procés de matriculació d’estudiants es basa en la presencialitat o es realitza mitjançant portals web amb una identificació d’usuari i contrasenya. Amb la vídeo identificació remota, l’estudiant es pot identificar de manera còmoda, ràpida i segura, des de qualsevol dispositiu.

Veure Cas d'Ús
QA in Technical Departments / Laboratories

Manufactura |
QA a Departaments Tècnics / Laboratoris

Aquelles empreses la producció de les quals està subjecta a auditories per part d’organismes estatals han de parar esment als seus controls de qualitat, amb els quals evitaran multes, retirades de producte o suspensions. La implementació de la vídeo identificació remota redueix aquest risc i facilita la feina dels departaments de qualitat.

Veure Cas d'Ús
Hand shaking between two men a

RRHH |
Onboarding d'Empleats

Avui dia, l’onboarding d’empleats continua depenent de la presencialitat. Aquest procés es pot fer a distància gràcies a la vídeo identificació remota, que garanteix una incorporació de l’empleat ràpida, amb àmplies garanties legals, des de qualsevol lloc i dispositiu i amb un cost reduït.

Veure Cas d'Ús
A Woman and a man doing check-in

Hoteleria |
Check-In Remot

El check-in i el check-out solen funcionar com a processos mixtos (es fa una reserva via telemàtica i es verifica la informació de forma presencial), un procés que podria esdevenir totalment telemàtic amb la vídeo identificació remota. El client es podrà identificar de manera segura, estalviant temps i millorant la seva experiència.

Veure Cas d'Ús

Casos d’Ús Scoring Creditici

SCORING Finanzas

Entorn Financer |
Gestió del Risc Creditici

Tant bancs com entitats i/o institucions financeres ofereixen una sèrie de productes (hipoteques, crèdits, assegurances, etc.) que porten
associat un risc creditici. Aquest factor ha de ser valorat a l’hora de signar un servei, sigui amb una persona física o jurídica, per a garantir la seguretat de l’entitat.

Veure Cas d'Ús
SCORING Inmobiliarias

Immobiliàries |
Validesa dels contractes d'arres i lloguer

El mercat immobiliari va sofrir, al llarg del segon trimestre de 2022, un total de 7.871 desnonaments derivats de l’impagament del lloguer. Aquestes dades posen de manifest la necessitat, per part de les immobiliàries, de garantir al client que vulgui llogar un habitatge, la solvència econòmica del possible inquilí i evitar, així, llargs i costosos procediments judicials.

Veure Cas d'Ús
SCORING Retail

Retail |
Avaluació del Perfil de Risc d'Impagament per a microcrèdits i finançament instantani

La gran oferta de productes de finançament instantani, com els microcrèdits, micropréstecs o targetes revolving, són un dinamitzador per a l’economia, permetent a la majoria de les famílies, l’adquisició d’una àmplia varietat de béns de consum: mòbils, electrodomèstics, matrícules universitàries, vehicles, viatges, roba, etc.

Veure Cas d'Ús

Sol•licita una Demo

Programa-la Ara