Skip to main content

Yago Gómez-Trenor, director Comercial de la Zona Est, va ser un dels ponents destacats de l’esdeveniment, que va exposar els reptes que el nou Internet del Tot planteja en l’àmbit de la seguretat i la protecció de la identitat.

Gómez-Trenor va advertir que, a mesura que la tecnologia evoluciona i avança l’expansió de l’Internet de les coses, empreses i de tot tipus i persones a tot arreu del món s’estan començant a connectar massivament a qualsevol dispositiu capaç de generar i transmetre informació ( moltes vegades sensible o rellevant), accedint a tota mena de serveis i informació d’empreses públiques i privades, bancaris i sanitaris fins a la connexió de frigorífics, Smart TV, SmartWatch, sistemes domòtics, dispositius que monitoritzen les nostres constants vitals, sistemes d’alarma … recentment fins els cotxes i acabant per sistemes de fabricació i elements que afectin infraestructures crítiques. “Ja no parlem de l’Internet de les coses si no l’Internet del Tot”, ha conclòs.

Aquesta evolució, segons Gómez-Trenor, suposa un risc per a les persones i les dades sensibles que es transmeten a través de la xarxa, ja que aquest creixement ha estat “accelerat i en molts casos descontrolat”. Per aquest motiu, ha advocat per “vetllar en tot moment per l’autenticació, la privacitat i la integritat” de la informació a l’Internet of Everything.

“Les organitzacions amb un control directe sobre les seves identitats i certificats estaran en millors condicions per identificar i respondre a les vulnerabilitats relacionades amb la identitat i els certificats”, va assegurar Gómez-Trenor. En aquest sentit, va emetre diverses recomanacions a les empreses:

Setmana de la Informàtica de la Comunitat Valenciana

Mantenir el seu propi inventari centralitzat, seguiment i gestió de tots els certificats.
Incloure mòduls de seguretat d’autenticació robusta i de maquinari, per a la gestió de clau i / o programari de gestió de certificats i serveis de PKI administrats ..

Enllaços relacionats: www.semanainformatica.com