Skip to main content

Víntegris presenta nebulaID, su solución de vídeo autenticación e identificación remota con valor legal probatorio

Compleix els estàndards del Centre Criptològic Nacional i la regulació eIDAS¹, a més d'alinear-se amb les normatives KYC² i SEPBLAC³

Víntegris mostrarà la nova solució en el marc del MWC 2022

Barcelona, 22 de febrer del 2022. Víntegris, fabricant espanyol de programari i Prestador Qualificat de Serveis de Confiança (PCSC), en compliment de la normativa eIDAS, presentarà en el marc del MWC 2022 la seva solució nebulaID. Es tracta d’una eina de vídeo autenticació i identificació remota, amb valor legal probatori, dissenyada per facilitar la gestió de tota mena de tràmits eliminant la necessitat de presencialitat, però sense deixar de garantir la protecció total de les dades i identitats dels usuaris, i amb la màxima seguretat i compliment legal.

La digitalització i la pandèmia han impulsat les relacions de negoci no presencials a totes les indústries, generant la necessitat de crear solucions segures que facilitin les operacions en remot amb clients. Però per garantir aquestes transaccions i evitar fraus, cal verificar la identitat dels usuaris. La vídeo identificació permet la verificació de la identitat de forma còmoda, ràpida i segura.

“Fins fa poc, qualsevol tràmit oficial requeria la presència física de l’usuari. Amb la pandèmia això va canviar i es van establir una sèrie de mesures provisionals, sempre dins de l’estat d’alarma, per exemple per a l’expedició de certificats electrònics qualificats. Entre elles hi havia la vídeo identificació remota (videoconferència) com un mitjà plenament legal per obtenir digitalment certificats electrònics qualificats. Aquesta solució va demostrar agilitzar i impulsar els tràmits i, amb la lliçó apresa, s’ha treballat des d’un punt de vista legal perquè es pugui utilitzar de manera permanent”, explica Javier Bustillo, director general de Víntegris.

Després d’aquest període extraordinari, el 14 de maig de 2021 es va publicar l’Ordre Ministerial ETD/465/2021, emesa el 6 de maig de 2021 pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital d’Espanya, en la qual es va legislar l’ús de la vídeo identificació remota.

Protecció i verificació total de les dades de l'usuari

La vídeo identificació remota amb nebulaID funciona tant en temps real amb la col·laboració d’un operador de l’autoritat de registre, com en mode desasistit, i utilitza diferents tecnologies per assegurar la fiabilitat total en el procés de verificació previ a l’emissió del certificat qualificat.

nebulaID incorpora un sistema de “comparació facial” i “puntuació biomètrica facial” per comparar els trets facials del sol·licitant amb la foto del document d’identitat. També compta amb tecnologia de detecció de vida i intel·ligència artificial per detectar atacs de presentació biomètrica (PAD), així com mecanismes de detecció de manipulacions del document d’identitat i tecnologia OCR per a la recollida de dades del document.

El sistema també realitza una verificació automàtica de la data d’expiració del document i la relació lògica entre les dates presentades, així com una comprovació automàtica del codi MRZ (Machine Readable Zone) de la zona d’inspecció visual i genera un registre d’auditoria complet dels processos d’identificació per mantenir-ne evidències en cas de contenciós jurídic, durant 15 anys.

Finalment, Víntegris duu a terme una consulta en temps real a la base de dades de la Policia Nacional per a la verificació de la validesa i l’estat en vigor del document i el seu representat.

“La senzillesa d’ús de nebulaID i el fet que compleix els estàndards tècnics i de seguretat més elevats, la posiciona com la solució ideal per a sectors com la banca i els serveis financers, les empreses de telecomunicacions o per agilitzar les funcions de qualsevol departament de Recursos Humans corporatius, ja que permet tant establir mecanismes per eliminar el frau, per exemple en la renovació de les targetes SIM dels telèfons mòbils, com per dur a terme processos de contractació complets en remot, així com la signatura de contractes amb total validesa legal”, continua explicant Bustillo.

nebulaSUITE, solució d'identitat digital tot en un

nebulaID forma part de nebulaSUITE, la família de solucions d’identitat digital tot en un de Víntegris. nebulaSUITE, disponible en 7 idiomes, proporciona a les organitzacions la infraestructura completa per a certificats digitals (emissió i administració) i firmes digitals qualificades a través de serveis al núvol i protegits per autenticació robusta.

Dissenyada tant per a escriptori com per a dispositius mòbils, nebulaSUITE integra:

  • vinCAsign: plataforma PKI i Autoritat de Certificació
  • nebulaCERT: solució per administrar certificats digitals
  • nebulaDISCOVER: plataforma SaaS d’inventaris de certificats
  • nebulaSNE: sistema de gestió centralitzat per a notificacions telemàtiques administratives
  • nebulaSIGN: solució de signatures digitals
  • nebulaACCESS: solució per administrar l’accés als sistemes de l’organització

Més de 180 organitzacions, entre les quals hi ha companyies referents als seus sectors com BBVA, Meliá Hoteles, Eroski, Bankia, Mapfre, Catalana Occident, AENA, Govern de Navarra o Ajuntament de Barcelona entre d’altres, confien a Víntegris per protegir les seves identitats digitals.

Sisena participació de Víntegris al MWC

Víntegris presentarà nebulaID en el marc del MWC, on estarà present per sisè any de la mà de Red.es i ICEX, amb estand propi al pavelló d’Espanya (Hall 4D100, Stand 22).

L’agenda de la companyia al MWC inclou:

  • Dimecres 2 – Taula rodona, “Univers en línia i privadesa digital: límits de la tecnologia”, de 9h a 10h – amb la presència de Javier Natividad, director Comercial de Víntegris
  • Dimecres 2 – Taula rodona- Telco: Protecció de targetes SIM., de 13h a 13,15h. A càrrec de Pere Barba, director tècnic de Víntegris.

1.- eIDAS és l’acrònim d’electrònic Identification, Authentication and trust Services. Aquesta regulació europea defineix els estàndards i normes per a la signatura electrònica simple, signatura electrònica avançada i signatura electrònica qualificada, l’emissió de certificats qualificats i els serveis de confiança en línia.
2.- KYC és una directiva adreçada al sector financer que busca establir mesures que permetin als bancs blindar-se, prevenir i protegir-se davant del frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
3.- SEPBLAC, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries és la Unitat dIntel·ligència Financera dEspanya.

Esment

Deixa un comentari