Skip to main content

Publicat per lawyerpress NEWS, 19 de juny 2020.

Els serveis electrònics de confiança són aquells que permeten comprovar la identitat d’origen a Internet, i també la integritat dels missatges que s’intercanvien a través de la Xarxa. Són per tant un element fonamental en l’eliminació de les barreres al mercat digital, ja que reforcen la seguretat de la informació i contribueixen a la generació de confiança.

Aquests serveis apareixen en el Reglament eIDAS (Reglament (UE) Nº 910/2014), que estableix un marc jurídic comú per als serveis de confiança i els mitjans d’identificació electrònica a la Unió Europea. Al costat del servei apareix una altra figura, la de Prestador Qualificat de Serveis de Confiança (PCSC), la persona física o jurídica que presta un o més serveis electrònics de confiança qualificats i reconegut per part d’un organisme de supervisió.

A partir de la rellevància de la figura del PCSC en els últims anys i de la importància que ha guanyat l’actual – el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha contemplat la vídeo identificació remota (videoconferència) com un mitjà plenament legal per obtenir digitalment certificats electrònics qualificats dins de l’Estat d’Alarma i també va crear un llistat de prestadorsun grup d’empresaris ha decidit crear l’Associació de prestadors qualificats de Serveis de Confiança d’Espanya (APCSCE).

APCSCE neix amb l’objectiu de desenvolupar tot un seguit d’accions per reforçar la confiança dels ciutadans, de les empreses i de les institucions públiques en l’ús dels serveis de confiança eIDAS. Sense un altre protagonisme que l’interès del sector, ni una altra política de donar cabuda a tots els PCSC d’Espanya.

Per a això ja s’han creat comitès de treball sobre qüestions que consideren que són d’especial urgència com són les barreres administratives, les demores en el desenvolupament de normes i reglament, la lliure competència efectiva o la manca de coneixement expert en la presa de decisions, entre d’altres.

APCSCE està oberta a tots totes aquelles organitzacions que han estat acreditades per l’organisme de supervisió d’Espanya com a Prestador Qualificat de Servei de Confiança (eIDAS), els qui malgrat ser concurrents en el mercat tenen interessos compartits com els sistemes de vídeo-identificació, la nova llei de signatura electrònica, el RGPD, etc. La primera Junta Directiva està formada per Florencio Díaz, d’ ANF AC com a President, sent els vicepresidents, Gabriel García de Uanataca i Albert Guidotti, CEO d’Euronoavate Group.

Deixa un comentari