Skip to main content

Víntegris se suma a l’aliança FIDO per promoure els mètodes d’autenticació robusta

FIDO és una plataforma de la qual formen part empreses com Intel, Microsoft, Samsung, Paypal o Google, que treballa per millorar la autenticació en línia i pal·liar la problemàtica que afronten els usuaris, obligats a crear infinitat d’usuaris i contrasenyes per als diferents serveis online .

Des 2012 l’aliança treballa per establir una sèrie d’estàndards que permetin l’autenticació segura a Internet i en els dispositius que accedeixen a ella, i entre els seus membres es troben fabricants com Lenovo, Intel, Microsoft, Blackberry i Samsung, sistemes de pagament electrònic com PayPal i també el gegant d’internet Google.

L’aliança FIDO (Fast identity Online) treballa en diverses tecnologies, des de les biomètriques als tokens de seguretat, contrasenyes de doble factor, tecnologies NFC i components de certificació electrònica.

Com a membre d’aquest selecte grup, Víntegris aportarà la seva àmplia experiència i coneixement dels sistemes d’autenticació robusta per promoure els estàndards d’autenticació robusta de FIDO. Formar part de l’aliança, a més, suposa gaudir de la confiança que la marca “FIDO Alliance member” genera davant del mercat.

“L’Aliança FIDO dóna la benvinguda al nostre nou membre associat Víntegris i agraeix el seu compromís amb l’autenticació forta en interès de la comunitat en línia de proveïdors i usuaris, Víntegris, igual que milions de llocs web i proveïdors de serveis i terceres parts de confiança , entén la necessitat d’un nou model en l’autenticació d’usuaris que confirmi i alhora protegeixi la identitat de l’usuari, alhora que simplifiqui l’experiència de l’usuari “va afirmar Brett McDowell, director executiu de FIDO Alliance. “Cada organització que s’uneix a aquest compromís amb l’enfocament innovador de les especificacions FIDO reforça el valor d’un ecosistema de col·laboració basat en l’autenticació ràpida i intel·ligent.”