Skip to main content

Víntegris incorpora valor jurídic probatori, traçabilitat i màxima seguretat a les firmes de senyories al Congrés dels Diputats

Barcelona, 2 de juny del 2022. Víntegris, fabricant espanyol de Software i Prestador Qualificat de Serveis de Confiança (PCSC), segons el reglament europeu de reconeixement d’identitats electròniques eIDAS, ha resultat adjudicatari del concurs públic del Congrés dels Diputats per a l’elecció d’una solució que doti de valor jurídic probatori i màxima seguretat a les signatures electròniques dels diputats en activitats tan rellevants com les votacions d’iniciatives parlamentàries i expedients econòmics, signatura d’actes, etc. , que les seves senyories fan cada dia i que impacten de manera directa en el funcionament del nostre país.

Els diputats faran servir la tecnologia de signatura electrònica de Víntegris en mode servei, que inclou l’emissió de certificats electrònics, signatura electrònica qualificada centralitzada al núvol i la gestió de fluxos de signatura i segellat de temps qualificat.

“La incorporació d’una Autoritat de Certificació com la que proporcionem des de Víntegris al procés de signatures del Congrés, suposa un pas important en la seguretat i fiabilitat dels nombrosos tràmits que realitzen els diputats, ja que dota del màxim valor jurídic probatori a les seves signatures , tant si s’executen presencialment des del Congrés com si ho fan de manera remota”, explica Javier Bustillo, director general de Víntegris.

La solució de Víntegris incorpora a més segellat de temps qualificat, proporcionant un registre de l’hora exacta de la signatura i validació davant de discrepàncies, evitant dubtes sobre la validesa com de la integritat, tant de la signatura com de les dades signades.

Es té també la facilitat de realitzar aquests tràmits des de qualsevol dispositiu (portàtil, tauleta, mòbil, …) amb el més alt nivell de seguretat, i estan protegits els accessos mitjançant autenticació multi factor fort.

“La nostra tecnologia de signatura electrònica aclareix qualsevol dubte sobre l’autenticitat de la signatura d’un diputat, ja que proporciona a cadascun una signatura electrònica qualificada, que vincula la identitat del signant a la seva rúbrica, a través d’un certificat personal i qualificat. Això assegura que no només és vàlida al país de la UE on hagi estat emesa, sinó que també és reconeguda com a vàlida i legalment vinculant en qualsevol altre estat membre”, continua explicant Bustillo.

Les funcionalitats de nebulaSUITE al Congrés dels Diputats

Víntegris, com a Prestador Qualificat de Serveis de Confiança, certificarà el Congrés com a Autoritat de Registre (AR) delegada de Víntegris, habilitant la seva capacitat per identificar de forma inequívoca el sol·licitant d’un certificat mitjançant la formació i certificació de les persones designades per a aquesta tasca.
nebulaSUITE, el nucli de la proposta de valor de Víntegris, permetrà:

    • A través de l’Autoritat de Certificació, identificació davant de tercers, signatura electrònica de documents i realització de tràmits telemàtics segurs amb tots els tipus de certificats, complint amb les regulacions europees com eIDAS i els més alts nivells de seguretat amb plenes garanties legals.
    • La gestió de certificats digitals per a l’emissió, administració i monitoratge del cicle de vida i ús dels certificats digitals.
    • L’ús de signatures digitals legalment vinculants, protegides per xifratge per a una màxima confiança, complint a més amb el Reglament eIDAS a través de la plataforma PKI amb certificats digitals qualificats.

Màxima Seguretat i Fiabilitat

Amb la solució de Víntegris, totes les dades que flueixen a la xarxa global del servei SaaS i que interconnecten els centres de dades es xifren de manera automàtica a la capa física abans de deixar les instal·lacions protegides del propi servei. Addicionalment, es xifren totes les dades en trànsit i en repòs garantint que únicament els usuaris autoritzats hi poden accedir mitjançant claus administrades per un KMS (Key Management System) proporcionant una màxima seguretat i fiabilitat.

Sobre Víntegris

Víntegris, empresa espanyola amb seus a Barcelona, Madrid i Bilbao, és un fabricant de software i prestador qualificat de serveis de confiança, certificat en compliment de la normativa eIDAS sobre signatura electrònica i segells de temps, així com fabricant de sistemes i aplicacions innovadors per a la gestió de certificats digitals. Proporciona solucions de computació al núvol per a signatura digital, autenticació sòlida per reforçar la ciberseguretat i abordar qualsevol ciberatac ineludible en un panorama digital.

El producte estrella de Víntegris és nebulaSUITE, la solució d’identitat digital tot en un, que proporciona a les organitzacions la infraestructura completa per a certificats i firmes digitals qualificades a través de serveis basats en el núvol.

Les solucions de Víntegris han estat recentment reconegudes i premiades per Actualitat Econòmica amb el premi “100 mejores ideas del año” en la categoria de Transformació Digital i el premi “Seguridad TIC” de Red Seguridad al servei de seguretat més innovador.

Deixa un comentari