Skip to main content

Víntegris s’ha constituït com a prestador de serveis de confiança per a l’expedició de certificats electrònics per proporcionar als seus clients una solució completa de certificació digital d’acord amb les exigències de la nova directiva europea eIDAS de signatura i segell electrònics.

Aquest nou servei permetrà als clients de la tecnologia nebulaCERT de gestió centralitzada de certificats digitals en el núvol disposar d’una plataforma PKI per a la creació dels seus propis certificats digitals, amb les màximes garanties de qualitat, seguretat i reconeixement jurídic.

La plataforma PKI de Víntegris ha estat creada de forma plenament alineada amb la vigent Llei espanyola de signatura electrònica, així com amb el Reglament (UE) Nº 910/2014, del Parlament Europeu relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior, i amb les Normes Europees que permeten acreditar el seu compliment.

Integració amb nebulaCERT

Els clients que ho desitgin podran integrar la plataforma PKI amb la tecnologia nebulaCERT, evolució del sistema pioner de gestió de certificats vinCERT, que Víntegris llançarà al mercat en l’últim trimestre de 2016. Això els permetrà crear de forma còmoda i senzilla els seus propis certificats digitals des de la plataforma de gestió de nebulaCERT, sense necessitat de realitzar tràmits burocràtics. Gràcies a aquesta operació, Víntegris podrà alliberar els clients de nebulaCERT de la dependència de tercers prestadors de serveis, garantint la independència plena i l’autonomia de servei.

“El que les organitzacions busquen cada vegada més és una solució global que els permeti la signatura electrònica d’operacions i documents de forma còmoda, segura i sota control. El nou reglament europeu eIDAS i les seves normes de desenvolupament preveuen una forta integració entre el venedor del certificat i el gestor de la clau, i Víntegris ha aprofitat l’adaptació de la seva tecnologia a la nova normativa per fer un salt endavant i proporcionar als seus clients una solució completa a les seves necessitats “, afirma Facundo Rojo, director general d’Víntegris