Skip to main content

El nou vinCERT 3.0 permet per primera vegada limitar l’accés de navegació dins d’una mateixa aplicació web

La nova versió del sistema pioner de gestió, control i auditoria d’ús de certificats digitals estén la seva compatibilitat a Linux i Mac.

Menys d’un any després de la seva última actualització, Víntegris llança la nova versió 3.0 de vinCERT, el sistema pioner en la gestió, control i auditoria d’ús de certificats digitals. La nova actualització permet per primera vegada limitar l’accés dins de la navegació d’un web i, un cop més, es configura com l’únic producte de les seves característiques en el mercat. La nova versió de vinCERT permet a més treballar amb certificats des de qualsevol sistema i dispositiu, ja que ara és compatible amb diversos navegadors i també amb plataformes Linux i Mac OSX.

Llistes blanques de navegació web per a adreces URL

vinCERT 3.0 implementa per primera vegada en un producte de les seves característiques la funcionalitat de llistes blanques de navegació web, donant solució a una de les principals inquietuds dels administradors de certificats: la impossibilitat de limitar l’ús d’un certificat dins d’una aplicació web.

Fins al moment un usuari amb permisos per utilitzar un certificat en un aplicatiu web determinat podia fer ús del mateix en qualsevol apartat del mateix, encara que les seves atribucions dins de l’organització no li facultaran per a això. Amb vinCERT 3.0 aquesta qüestió queda finalment resolta, ja que l’administrador pot limitar l’accés de cada usuari a determinades URL dins d’un mateix site.

Compatibilitat amb els principals navegadors en Windows, Linux i Mac

La nova versió de vinCERT estén el seu funcionament als navegadors més utilitzats del mercat i permet treballar tant amb plataformes Windows com amb Linux i Mac OSX, gràcies a incorporar suport per a aplicacions Java mitjançant interfície PKCS # 11.

El control de navegació de vinCERT 3.0 pot realitzar-se ara amb Internet Explorer (Windows), Google Chrome (Windows) i Mozilla Firefox (Windows, Linux, Mac OSX). D’aquesta manera, per primera vegada l’usuari pot treballar amb els seus certificats des de qualsevol dispositiu i plataforma.

Per a més comoditat de l’usuari, vinCERT 3.0 incorpora a més un giny que permet activar i desactivar ràpidament l’agent en estació de treball.

Per davant del mercat

Gràcies a aquestes novetats, Víntegris continua per davant del mercat de sistemes de gestió de certificats digitals.

Llançat el 2010, vinCERT ser el primer programa de gestió, control i auditoria d’ús de certificats digitals del mercat. vinCERT és un sistema de gestió centralitzada que permet als usuaris treballar amb els certificats com si estiguessin instal·lats en les seves pròpies estacions de treball, i al responsable de seguretat tenir control sobre què certificats s’utilitzen, qui els utilitza i on s’estan utilitzant.

La solució vinCERT està implementada a Espanya per empreses líders dels sectors de la banca, assegurances i distribució com Bankia, Grup Catalana Occident, Grup Generali i Mapfre, i compta amb més de 40.000 usuaris.