Skip to main content

Signatura electrònica al Congrés a prova de distraccions?

La pandèmia ha accelerat la digitalització de la nostra societat, especialment de l’administració pública. Alguns dels tràmits burocràtics més importants s’havien de fer de manera telemàtica. És per això que la signatura electrònica de Víntegris s’ha revelat com una de les tecnologies més significatives de l’actualitat, ja que verifica l’autenticitat de la persona que fa l’operació.

Víntegris garanteix la validesa jurídica probatòria dels Processos i les Identitats Digitals, mitjançant l’ús de Certificats Electrònics d’Autenticació i Firma per part de les organitzacions i els seus clients, garantint en tot moment la seguretat i usabilitat.

Víntegris porta des del 2014 oferint solucions tecnològiques de ciberseguretat a tercers. Per poder oferir el millor servei amb totes les garanties, Víntegris està subjecta a auditories de conformitat amb el DAS específiques, amb les quals demostra un alt nivell de desenvolupament i compliment. I és que la seguretat és una de les claus per a la digitalització, no només en l’àmbit empresarial, sinó també de l’administració pública. Els processos burocràtics són complexos, de vegades molt incòmodes, i un bon servei que integri diferents solucions de seguretat tecnològica és la base per acompanyar la transformació que demana una societat hiperconnectada.

Congreso de deputados, Madrid

Víntegris garanteix la signatura electrònica de les seves senyories

En aquest sentit, i des del 2019, Víntegris forma part d’Euronovate Group, líder en el desenvolupament de solucions per a la gestió de la transformació digital. El conjunt de diferents elements, com són la tecnologia pròpia d’Euronovate i l’experiència de Víntegris com a QTSP (que en espanyol podríem traduir com a ‘Prestador Qualificat de Serveis de Confiança’) cobreixen totalment tots els processos necessaris per a la protecció de la identitat digital.

Aquest mes de maig, Víntegris ha resultat adjudicatari del concurs públic publicat pel Congrés dels Diputats per triar una solució que garanteixi la màxima seguretat a les firmes de tots els membres de la Cambra, a qualsevol de les diferents consultes que periòdicament es duen a terme .

Sens dubte, la incorporació de Víntegris com a programari de signatura electrònica al Congrés dels Diputats és un dels màxims garants de l’eficiència del seu servei. La companyia oferirà valor jurídic probatori, traçabilitat i màxima seguretat a les firmes de les seves senyories a la Cambra Baixa.

Solucions Víntegris: al servei de l'Administració pública

nebulaSUITE és el nom que rep la plataforma de solucions SaaS d’identitat digital tot en un. Aquest conjunt d’eines proporciona a les organitzacions la infraestructura que necessiten per gestionar certificats i signatures digitals qualificades a través del núvol.

Quant a l’accés a aquestes solucions per part dels membres del Congrés, aquest es podrà realitzar des de qualsevol dispositiu, estant els accessos i permisos basats en la pertinença a grups i protegits mitjançant una autenticació multifactor forta.

nebulaSUITE launcher mockup

La solució de Víntegris garanteix aclarir qualsevol dubte sobre l’autenticitat de la signatura d’un diputat. Li proporciona a cadascun d’ells una signatura electrònica qualificada, que vincula la identitat del signant a la seva rúbrica, a través d’un certificat personal i qualificat, emès per un prestador qualificat de serveis de confiança com és Víntegris. Això assegura que no només és vàlida al país de la UE on hagi estat emesa, sinó que també és reconeguda com a vàlida i legalment vinculant en qualsevol altre estat membre.

Les solucions de Víntegris han estat recentment reconegudes i premiades per Actualitat Econòmica amb el premi “100 millors idees de l’any” a la categoria de Transformació Digital i el premi “Seguretat TIC” de Red Seguridad al servei de seguretat més innovador.

Leave a Reply