Skip to main content

Riscos ocults a l'ús dels Certificats Digitals

Des de l’aprovació del reglament europeu eIDAS el 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques, el panorama dels certificats digitals i les signatures electròniques ha experimentat una revolució. Aquest marc regulador harmonitzat i robust ha facilitat les transaccions electròniques segures i transfrontereres a la UE, incrementant la confiança en aquestes operacions.

La necessitat de fer transaccions intercorporatives i tràmits amb les administracions públiques que requereixen processos de signatura electrònica de documents o autenticació ha convertit el certificat digital en una eina clau. Des del 2021, el nombre de transaccions i certificats digitals gestionats per les organitzacions ha augmentat un 30%, reflectint la creixent adopció d’aquesta tecnologia.

Tot i això, aquest increment comporta certs riscos i vulnerabilitats que han de ser abordats per garantir-ne l’eficàcia i protegir la informació sensible. Aquí és on els prestadors qualificats de serveis de confiança juguen un paper crucial, garantint la seguretat en l’emissió i la custòdia dels certificats digitals.

Desafiaments a la Gestió de Certificats Digitals

La gestió adequada de certificats digitals a les organitzacions pot ser un desafiament significatiu. Això és degut a la necessitat d’utilitzar-los des de diverses ubicacions i dispositius, cosa que sovint dona com a resultat la migració de certificats sense eliminar les còpies anteriors.

La localització i la gestió de certificats específics dins d’un extens inventari pot ser complicada sense eines de gestió d’actius digitals eficaços. A més, el seguiment de l’ús i les activitats associades a cada certificat (per exemple, autenticació i signatures digitals) pot requerir costosos sistemes d’auditoria i monitoratge.

Les organitzacions amb grans volums de certificats enfronten reptes addicionals relacionats amb l’escalabilitat i la gestió del cicle de vida dels certificats (emissió, renovació, revocació). És crucial gestionar aquests processos adequadament per garantir la seguretat i evitar interrupcions als serveis.

El gran nombre de certificats incrementa la superfície d’atac i la possibilitat de compromisos de seguretat, especialment si no s’implementen controls adequats.

Algunes organitzacions, en ser conscients d’aquests desafiaments, recorren a mètodes bàsics per emmagatzemar certificats en dispositius compartits, complementant-los amb eines de seguretat i control d’accés. Tanmateix, això només ofereix una falsa sensació de seguretat. D’altra banda, hi ha empreses que opten per solucions de centralització de certificats, cosa que assegura una gestió adequada.

Els riscos derivats d’una mala gestió dels certificats s’engloben a la categoria de “cibercompliance”, específicament en normatives que estableixen requisits de seguretat relatius a la identitat, exactitud de les dades, i mesures de control tècniques i organitzatives. La RGPD, per exemple, estableix que les mesures tècniques i organitzatives han de ser adequades, assegurant l’exactitud de la informació i la traçabilitat del compliment basant-se en el principi de responsabilitat proactiva.

Depenent del sector i l’activitat de l’entitat, el control adequat dels certificats és essencial, especialment si apliquen normes com ara NIS 2 o DORA i estàndards com lEsquema Nacional de Seguretat (ENS) o l’ISO 27001

Principals Riscos i Vulnerabilitats dels Certificats Digitals

 1. Suplantació d’identitat: La signatura digital pot ser vulnerable a intents de suplantació d’identitat on un atacant es fa passar pel titular legítim de la signatura. Aquest risc pot comprometre l‟autenticitat i la integritat dels documents signats digitalment.
 2. Robatori de Claus: Les claus criptogràfiques utilitzades a la signatura digital són un objectiu atractiu per als ciberdelinqüents. El robatori d’aquestes claus pot permetre que un atacant signi documents en nom del titular legítim, comprometent així la seguretat de la informació.
 3. Integritat del Document: La integritat dels documents signats digitalment pot ser posada en dubte si hi ha vulnerabilitats en el procés de signatura o en els algoritmes criptogràfics utilitzats. Qualsevol alteració no autoritzada del document pot passar desapercebuda, afectant la confiança al sistema de signatura digital.
 4. Falsificació de signatures: La falsificació de signatures digitals és un risc significatiu, especialment si els mecanismes de verificació no són robusts. Un atacant podria crear una firma digital falsa que sigui acceptada com a vàlida, cosa que podria tenir greus conseqüències legals i financeres.
 5. Emmagatzematge Insegur: Les claus emmagatzemades en dispositius o sistemes amb mesures de seguretat insuficients són més susceptibles de ser robades.
 6. Transmissió No Segura: La transmissió de claus a través de canals no segurs pot ser interceptada per atacants.
 7. Vulnerabilitats Tècniques: Les vulnerabilitats tècniques en el programari i el maquinari utilitzats per a la signatura digital poden ser explotades per atacants per comprometre la seguretat del sistema. Això inclou errors en els algoritmes criptogràfics, errors d’implementació i debilitats als protocols de comunicació.
 8. Gestió des de Múltiples Ubicacions: La necessitat d’utilitzar certificats des de diferents ubicacions pot complicar-ne la custòdia i augmentar el risc de pèrdua o duplicació.
 9. Migració de dispositius: En canviar de dispositius, podeu oblidar eliminar còpies anteriors dels certificats, augmentant el risc d’ús no autoritzat.
 10. Localització i Gestió de Certificats: Localitzar i gestionar certificats específics dins d’un gran inventari es pot tornar complicat sense eines adequades de gestió d’actius digitals.
 11. Seguiment i Auditoria: Realitzar un seguiment de l’ús i les activitats associades amb cada certificat pot requerir sistemes d’auditoria i monitoratge costosos.
 12. Escalabilitat i Cicle de Vida dels Certificats: L’emissió, la renovació i la revocació de certificats han de ser gestionades adequadament per garantir la seguretat i evitar interrupcions en els serveis.

La Solució: Gestió Centralitzada de Certificats

Les solucions de gestió centralitzada de certificats com nebulaCERT, ofereixen una sèrie de garanties que asseguren el compliment de la normativa legal vigent i proporcionen eines per a la custòdia adequada dels certificats digitals. Entre els avantatges s’inclouen:

 • Diligència en la custòdia i la gestió dels certificats: Assegura un ús controlat i legítim dels certificats
 • Actualització automàtica: Gestió d’acord amb la normativa delegada, evitant la necessitat de monitorar canvis reguladors
 • Risc minimitzat: Evita la instal·lació de certificats en dispositius locals, on es perd el control
 • Autoritzacions expresses: Permet establir autoritzacions per a l’ús del certificat, controlant el seu objectiu de forma proactiva
 • Notificacions anticipades: Evita la caducitat de certificats mitjançant notificacions prèvies a la data d’expiració
 • Accés remot: Major flexibilitat en l’ús dels certificats des de qualsevol ubicació i dispositiu
 • Evidències d’ús: Registra la data, l’hora i la ubicació de l’ús, així com els aplicatius involucrats
 • Polítiques de gestió de seguretat: Incrementa el nivell de seguretat mitjançant auditories continuades

En definitiva, una solució de gestió centralitzada de certificats digitals és el millor aliat per a les organitzacions, permetent ús efectiu, segur i conforme a les regulacions vigents, garantint la confiança en les transaccions electròniques i protegint la informació sensible.

Descobreix tots els beneficis que la Solució de Centralització de Certificats Digitals, nebulaCERT, pot aportar a la teva organització.

Parla amb els nostres experts

Deixa un comentari