Skip to main content

Revista SIC / Nº 132 Novembre 2018

La companyia espanyola vintegrisTECH ha presentat la darrera versió de nebulaSUITE, en la qual ha incorporat nous components que la converteixen en una solució “tot en un”, orientada al núvol, per al cicle complet de la gestió empresarial d’identitats digitals segures. Entre les novetats que incorpora aquesta suite, destaquen les capacitats per descobrir i generar inventaris de certificats digitals (nebulosaDISCOVER) i gestionar notificacions telemàtiques administratives (nebulaSNE), la consecució de la certificació Common Criteria EAL4 +, la consolidació de vintegrisTECH com a Prestador Qualificat de Serveis Electrònics de confiança sota eIDAS, i la disponibilitat de nebulaSUITE en Microsoft Azure.

En un món global, interconectado i complex, gestionar les identitats digitals tenint en consideració aspectes legals i aportant els màxims nivells de seguretat i confiança és tot un repte per a les organitzacions.

nebulaSUITE, de vintegrisTECH, és la solució tot en un d’identitat digital per a organitzacions, que ofereix molt més que firmes digitals. Aquesta plataforma, basada en el núvol, permet gestionar completament el cicle de vida de la identitat digital des del lloc de treball o en mobilitat, proporcionant la infraestructura completa per a certificats digitals (emissió, renovació, descobriment, inventariado, gestió centralitzada i auditoria d’ús), signatures digitals qualificades i autenticació dinàmica multi-factor.

Entre les novetats d’aquesta suite, destaquen les capacitats per descobrir i generar inventaris de certificats digitals (nebulaDISCOVER) i gestionar notificacions telemàtiques administratives (nebulaSNE), la consecució de la certificació Common Criteria EAL4 +, la consolidació de vintegrisTECH com a Proveïdor Qualificat de Serveis Electrònics de Confiança sota eIDAS, i la disponibilitat de nebulaSUITE a Microsoft Azure.

Molt més que firmes digitals

Dissenyada per a escriptori i dispositius mòbils, nebulaSUITE comprèn:

 • Una plataforma PKI i una Autoritat de Certificació (vinCAsign).
 • Una solució per a l’emissió, renovació, descobriment, inventariat, gestió centralitzada i auditoria d’ús de certificats digitals (nebulaCERT).
 • Una plataforma SaaS de descobriment i inventari de certificats (nebulosaDISCOVER).
 • Un sistema de gestió centralitzada per a notificacions telemàtiques administratives (nebulosaSNE).
 • Una solució de signatures digitals legalment vinculants (nebulosaSIGN).
 • Una solució per administrar l’accés als sistemes d’una organització (nebulaACCESS).

Autoritat de Certificació

vinCAsign, Autoritat de Certificació de vintegrisTECH, permet a les organitzacions emetre els seus propis certificats digitals qualificats amb màxima garantia de compliment legal, per dotar a clients, empleats i proveïdors d’identitats digitals, agilitzant els negocis des de qualsevol lloc.

Gestió de certificats digitals

La plataforma de gestió de certificats digitals nebulaCERT permet emetre, renovar, descobrir, inventariar, gestionar de manera centralizada i auditar l’ús dels certificats digitals sense dependre de tercers, i ajuda a les organitzacions a tenir control absolut sobre el seu ecosistema de certificat digital i evitar les pèrdues econòmiques a causa dels certificats caducats.

Inventari de certificats

nebulaDISCOVER, una de les novetats de nebulosa, és una plataforma SaaS d’inventaris per al descobriment i monitorització de certificats digitals. Amb aquesta solució és possible descobrir, auditar i supervisar tots els certificats digitals i de servei d’una organització, per posar ordre i estalviar temps davant la monitorització manual.

Aquesta capacitat no només permet conèixer l’estat de situació dels propis certificats de servei, sinó també els de terceres entitats que utilitzen aquests per proveir comunicació i serveis B2B. Amb un control exhaustiu de l’estat dels certificats digitals i les connexions TLS es pot conèixer quan un certificat està caducat o a punt de fer-ho i si el nivell de transport està permetent cifrats o protocols insegurs, de manera que es minimitzin les situacions de fallada de servei a causa de la manca d’informació o control sobre aquests aspectes.

 

nebulaDISCOVER

 – nebulaDISCOVER –

 

Sistema de notificacions telemàtiques administratives

El sistema centralitzat de gestió de notificacions telemàtiques administratives nebulaSNE, només disponible a Espanya, és una altra de les novetats d’aquesta suite.

Amb aquesta solució és possible centralitzar les notificacions administratives i complir de manera més eficient amb els terminis.

S’encarrega de realitzar la inspecció periodística i la recollida de les notificacions electròniques de les diferents administracions. Aprofita la custòdia dels certificats digitals a nebulaCERT per efectuar l’automatització d’aquestes comprovacions, i avisa de manera activa a les persones encarregades de les novetats i canvis detectats.

Firmas digitals legalment vinculants

nebulaSIGN permet emetre la signatura digital legalment vinculant, basada en certificats digitals qualificats, per accelerar els cicles de vendes i incrementar el nombre de transaccions. També permet generar fluxos de treball de signatura simples, complexos i personalitzats, i signatura en lot. Totes aquestes característiques suposen un notable estalvi de temps i una reducció de costos per a l’organització, especialment aquells relacionats amb el paper. Les signatures compleixen amb les normatives legals eIDAS, ESIGN Act i UETA.

Autenticación dinàmica multifactor

Mitjançant nebulaACCESS, és possible controlar l’accés als actius d’una organització, protegint tot el sistema amb autenticació de doble factor i oferint un nivell de seguretat robusta (Adaptive MFA). Permet triar el mètode més adequat per a cada usuari, segons el risc de dades involucrats i el pressupost de cada corporació.

Una de les idees d’utilització de nebulaACCESS és l’ús com a element addicional de segon factor per a les corporacions a l’hora de realitzar autenticacions federades en serveis de núvol de tercers, com Google, Office 365, Salesforce, etc., aprofitant les capacitats d’integració SAML.

Motor nebula disponible amb funcions API

Toda la operativa de nebulaSUITE es basa en un conjunt ampli de funcions disponibles en mode API que es poden utilitzar més enllà de les pròpies eines i aplicacions que componen la suite. El propòsit de vintegrisTECH és proporcionar als clients aquest marc de seguretat entorn dels certificats digitals i l’autenticació robusta, de manera que puguin aprofitar totes les capacitats de nebulaSUITE per a les seves pròpies aplicacions i sistemes, mitjançant una senzilla integració i un funcionament segur i efectiu.

 

 

– Components de nebulaSUITE –

 

Beneficis d’una suite per al clic complet d’identitat digital

Les avantatges que nebulaSUITE ofereix a les organitzacions són múltiples:

 1. Eficiència: nebulaSUITE és un producte únic que és fàcil d’implementar i utilitzar. Optimitza els fluxos de treball de firma per maximitzar l’eficiència de l’empresa.
 2. Connexions millorades: permet emetre i administrar certificats digitals amb seguretat certificada.
 3. Flexibilitat: ofereix les capacitats adequades per satisfer els seus desafiaments específics en una suite integral. I compte amb prestacions que necessitaran en el futur.
 4. Comoditat: les funcions de nebulaSUITE es poden utilitzar en qualsevol lloc, en qualsevol moment, en el treball o en mobilitat.
 5. Compliment: nebulaSUITE incorpora característiques per garantir el compliment normatiu, com el Reglament eIDAS, per facilitara les organitzacions els seus negocis amb la UE. A més, permet complir amb les normatives nord-americanes ESIGN Act i UETA.

Ple reconeixement legal a Europa i EUA

La plataforma nebulaSUITE permet complir amb normatives com eIDAS (Unió Europea) i eSign Act i UETA (EUA).

A la Unió Europea, el Reglament (UE) No 910/2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (eIDAS), estableix un marc jurídic comú sobre signatura electrònica per als estats membres a través de l’estandardització , contribuint a la consecució d’un mercat únic digital. Permet el reconeixement de les identitats digitals i les signatures en tots els estats de la UE, evitant el repudi i contribuint a agilitar els negocis en tota la Unió.

nebulaSUITE ofereix signatures electròniques qualificades, basades en certificats digitals qualificats i emeses per la seva autoritat de certificació, vinCAsign, acreditada per les pertinents autoritats de la UE. De tots els tipus de signatura electrònica reconeguts per eIDAS, la qualificada és l’únic que actua com un equivalent legal de la signatura “de pròpia mà”. A més, vintegrisTECH ha estat reconegut com a prestador Qualificat de Serveis Electrònics de Confiança, mitjançant l’obtenció de la certificació Common Criteria EAL4 + (ALC_FLR.2), concedida pel Centre Criptològic Nacional.

nebulaSUITE compleix amb eSign i UETA, i la seva signatura digital és, per tant, legalment vàlida en els Estats Units.

Reconeixement de la certificació Common Criteria EAL4 +

El producte vinCERTcore, part fonamental de nebulaSUITE, ha estat reconegut aquest any amb la certificació Common Criteria EAL4 + (ALC_FLR.2), concedida pel Centre Criptològic Nacional. Aquest certificat ha permès a la companyia homologar com a prestador qualificat de serveis electrònics de confiança sota eIDAS.

El nivell CC EAL4 + identifica les solucions dissenyades, provades i revisades metòdicament de forma rigorosa i independent. Des que vintegrisTECH es va homologar el 2016 com a prestador de serveis de confiança, aconseguir aquesta certificació era la meta a assolir per anar un pas més enllà i establir sota eIDAS com a prestador qualificat de serveis electrònics de confiança.

Per Facundo Rojo. Fundador i CEO de vintegrisTECH

 

Veure l’article original (només amb castellà)   “vintegrisTECH nebulaSUITE, la plataforma d’identitat digital tot en un per organitzacions 

Deixa un comentari