Skip to main content

La nostra solució nebulaSUITE va ser una de les protagonistes de IdentiSIC, el fòrum de debat organitzat per la Revista SIC que va tenir lloc el 13 i 14 d’octubre a Madrid i que va acollir més de 300 participants entre responsables de les àrees TIC de mitjanes i grans organitzacions, publiques i privades, especialistes de les àrees de ciberseguretat, integradors, consultores i proveïdors de serveis.

IdentiSIC va realitzar una posada al dia sobre la gestió de la identitat i els accessos i en aquest fòrum Facundo Rojo i José M. Jiménez, director general i director tècnic de Víntegris respectivament, van abordar la necessitat d’implementar mesures que assegurin la identitat no només de les persones, sinó també de les coses, presentant nebulaSUITE com a garant d’ambdues facetes de la identitat digital.

IdentiSIC va suposar una excel·lent oportunitat per donar a conèixer nebulaSUITE davant un públic de primer nivell, a més de posicionar Víntegris com a desenvolupador punter de tecnologies de seguretat de la informació. Entre d’altres, Víntegris va compartir cartell amb fabricants com Dell i IBM i consultores com Cap Gemini, Accenture, HP Security Services i Astrea.