Skip to main content

Revista BYTE TI / Març 2016 / Pàg. 33

Gestionar la identitats i fer-ho d’acord amb la normativa vigent i futura són les capacitats que mostra aquesta interessant solució.

 La companyia vintegrisTECH ha fet un pas més enllà i ha evolucionat totes les seves tecnologies per crear nebulaSUITE, una solució que proporciona resposta global a les noves exigències dels entorns tecnològic i legal, presidits respectivament per la ràpida penetració en el mercat dels dispositius connectats al Internet de les Coses (IOT) i per l’entrada en vigor de la directiva europea eIDAS de signatura i segell electrònics. nebulaSUITE és una solució global al núvol davant les exigències de gestió de la identitat digital i l’accés a l’Internet of Everything. En aquest nou ecosistema digital, la suite de tecnologies presentada per vintegrisTECH permet gestionar les identitats digitals de les persones i dispositius que interactuen en el sistema; controlar l’accés als actius de les organitzacions i agilitzar els processos de signatura, tot això de forma flexible i des de qualsevol ubicació amb les màximes garanties de compliment legal. nebulaSUITE disposa de la seva pròpia Autoritat de Certificació (CA), gràcies a la qual l’organitzacions podran crear certificats digitals i segells, i utilitzar-los per identificar persones i dispositius, així com gestionar els certificats i controlar el seu cicle de vida des de la plataforma d’administració en el núvol o “on premise”.

Amb nebulaSUITE les entitats podran així mateix autenticar usuaris i controlar el seu accés al sistema mitjançant autenticació dinàmica multifactor adaptativa (MFA). La plataforma permet triar el mètode més adequat per a cada usuari i gestionar fàcilment tot el seu entorn d’autenticació.

Un altre dels avantatges que aporta nebulaSUITE és que ajuda a les organitzacions a guanyar eficiència fent més fàcils les transaccions, ja que permet als empleats o clients signar documents mitjançant certificat digital i / o signatura manuscrita, així com gestionar workflows simples i complexos i fer més dinàmics els procediments legals dins del seu marc jurídic. Les prestacions de nebulaSUITE garanteixen a les organitzacions el compliment de la directiva europea eIDAS de signatura i segell electrònics en les seves transaccions digitals i, per tant, faciliten els negocis tant dins de la UE com entre les organitzacions de la UE i la resta del món.

IOT

El nombre de persones i de dispositius interconnectats digitalment creix cada dia i incrementa de forma exponencial el volum d’informació transferida a la xarxa. Aquest desenvolupament massiu planteja seriosos riscos sobre qui pot accedir a la nostra informació i quin ús farà d’ella. IOT és la connexió intel·ligent de diferents components a través d’internet, siguin dispositius, persones, aplicacions o dades, i va un pas més enllà de l’Internet de les Coses, que connecta només màquines.

En aquest context, la confiança en els dispositius, dades o persones és clau per garantir la seguretat de les transaccions: les organitzacions depenen enterament de les identitats digitals per establir connexions de confiança entre dispositius i persones, permetent intercanviar dades i informació sensible sense risc és una cosa que soluciona aquesta suite.

Deixa un comentari