Skip to main content

Mai abans havíem fet clic i generat tantes interaccions, transaccions, tasques i activitats personals com ho fem ara; i mai ho hem fet tan ràpid. I, atès que la majoria de les nostres interaccions tenen lloc en línia, el concepte d’identitat ja no es limita només al món físic. L’ID Digital és una realitat en el món interconnectat en el qual vivim avui.

La identitat electrònica és establerta per la informació que es troba en línia sobre una persona o organització (informació personal, informació professional, imatges, notícies, comentaris, interaccions, passatemps, …) serà clau per a la digitalització de les empreses que desitgen millores en l’eficiència de costos, l’experiència del client i diferenciació competitiva.

Hem recopilat aquí 4 de les preguntes més freqüents sobre ID Digital, i les hem respost.

 

  • Que és una ID Digital?

Realment el concepte en si, és una mica abstracte, es refereix a totes les dades que estem generant a través de les accions que duem a terme en Internet: registres, comentaris, interaccions, … Podríem associar-ho amb la nostra empremta digital. No obstant, no podem entendre què és la identitat digital sense entendre la seva gestió.

La gestió de ID Digital es basa en tecnologia d’autenticació dinàmica, dissenyada per a empreses que realitzen transaccions en línia. A diferència de l’autenticació basada en credencials estàtiques, aquestes no poden ser falsificades. Però va més enllà, que simplement una manera d’autenticar a algú per a accedir a un recurs. La gestió d’identitat digital s’ha convertit en un model més holístic, el qual, dirigit pel consumidor, impulsa la privacitat, reforça la ciberseguretat i dóna resposta a les majors necessitats funcionals. El concepte es refereix a identificar usuaris amb una xarxa, aplicació o sistema i controlar el seu accés als recursos dins d’aquests sistemes i aplicacions.

  • Com funciona la gestió d’una ID Digital? 

La gestió es basa a garantir que només el personal autenticat estigui autoritzat a accedir la informació definida segons una sèrie de permisos i privilegis preestablerts prèviament. La gestió d’identitat és responsable de rebre informació d’accés, ordenar la informació d’accés en diversos grups d’accés, determinar els rols dels usuaris i proporcionar accés en conseqüència.

La identificació, és el fet de conèixer la identitat d’un usuari en funció d’un conjunt de dades que es recuperen d’ell. Associar aquest conjunt de dades amb una persona, és el procés d’identificació, que fins ara havia de fer-se en persona. Significa que la gestió d’identitat digital només permet que el personal autenticat enviï sol·licituds d’accés a IAM, la qual cosa autoritza l’accés a les dades de l’empresa.

  • Per què és tan important la ID Digital?

L’ID Digital i els sistemes d’accés són elements fonamentals tant en el nostre present com el nostre futur cada més interconnectat. Ofereix enormes oportunitats per a les persones i la societat, l’agilitació de processos, generació d’eficiència i la seguretat, són algun dels seus principals arguments. Però sens dubte l’ID Digital serà qui impulsi la transformació digital.

El sistema digital d’administració d’identitat li ofereix un marc integral que garanteix la implementació de polítiques i tecnologies d’accés que són necessàries per a recolzar l’administració efectiva de l’accés d’autoritzat, basat en els privilegis assignats als usuaris. Per exemple, els consumidors i proveïdors de béns i serveis poden utilitzar aquestes noves identitats per a simplificar el registre i l’autenticació, fer que els pagaments digitals siguin més segurs i facilitar la identificació de e-KYC (Conegui al seu client) per als serveis financers. Per part seva, els empleats i ocupadors poden usar-ho per a facilitar la identificació del talent, verificar automàticament l’experiència i agilitar els serveis de nòmina. La nova generació de formats d’identitat serà sens dubte la força impulsora darrere de la nova economia.

  • Com escollir la solució d’ID Digital pel meu negoci? 

Quan hem de decidir entre una solució d’identitat digital o una altra, aquests són els principals factors en els quals hauries de fixar-te:

  • Què l’emissió dels seus certificats siguin legalment vinculants i ofereixin garanties de compliment de les lleis i reglaments com per exemple eIDAS.
  • Identifiqui als seus usuaris amb garanties legals, l’organització ha de poder establir una Autoritat de Registre (RA), per a emetre, controlar, administrar i revocar certificats electrònics
  • Protegeixi les identitats a través de certificats qualificats; necessita una solució d’identificació que protegeixi les identitats dels empleats, clients i proveïdors de serveis per igual. Les organitzacions poden garantir la identitat de les persones i els dispositius que interactuen amb els seus sistemes.

Descobreix la solució ALL-IN-ONE d’ID Digital

Nebula Suite 

nebulaSUITE és l’única solució en el mercat que proporciona a les organitzacions la infraestructura completa de certificats digitals (emissió i gestió) i firmes digitals qualificades a través de serveis basats en el núvol, tots protegits per una autenticació robusta. Aquesta solució all-in-one és capaç d’optimitzar la productivitat i generar estalvis. També redueix els costos associats amb la impressió, el transport, l’emmagatzematge i la destrucció de documents en paper.

Si desitges saber més sobre els avantatges que ofereix la identitat i el certificat digital, sollicita una demo per a comprovar-ho per tu mateix, o pots contactar-nos. Estarem encantats d’atendre’t i resoldre tots els teus dubtes.

Deixa un comentari