Skip to main content

www.eljurista.eu   / 3 de setembre de 2018

per Facundo Rojo – fundador i CEO de vintegrisTECH

“Què hi ha en un nom?” es preguntava un cèlebre personatge de Shakespeare en una de les seves obres més famoses, qüestionant així la idea que la identitat hagi d’estar associada a una paraula concreta. Pot ser que, des d’un punt de vista literari, aquesta escissió sigui possible, però des d’una perspectiva purament tecnològica les coses són molt diferents.

I és que la identitat digital va intrínsecament lligada al concepte de certificat digital, que funciona com un passaport, associant una sèrie de dades úniques i intransferibles a un usuari o dispositiu. És a dir, és impossible separar el nom (el certificat, en aquest cas) de la identitat digital, ja que una és conseqüència de l’altre.

Tal com ho descriu la Real Casa de la Moneda, el certificat digital és una certificació electrònica que vincula al subscriptor amb unes dades de verificació de signatura i confirma la seva identitat. Per tant, es tracta d’un document digital que conté una sèrie de dades – com la data de caducitat del mateix, una còpia de la clau pública i la signatura digital de l’Autoritat de Certificació (CA) que ho ha emès – que permetran al seu portador identificar-se i intercanviar informació amb altres persones i organismes de manera segura, amb garantia de privadesa i amb validesa jurídica

Diàriament es generen milers de certificats a tot el món. És un tipus de certificació que s’està expandint de manera realment ràpida i que en ocasions planteja dubtes sobre si aquest fet podria generar una situació caòtica. Cada vegada és més freqüent escoltar aquestes qüestions: Com es valida un certificat a cada país? Quin reconeixement legal tenen les identitats digitals d’un estat a un altre?

eIDAS entra en escena

En el cas de la Unió Europea, i amb la finalitat de crear un escenari comú relatiu a la identitat digital en tot el territori, l’1 de juliol de 2016 va entrar en vigor el Reglament (UE) Nº 910/2014, més conegut com eIDAS.

Una de les àrees d’aplicació de l’eIDAS és la signatura digital. Abans de la seva aprovació s’aplicava la Directiva 1999/93/CE, amb resultats heterogenis: cada estat membre la interpretava a la seva manera. La falta d’acord, o d’una normativa comuna, en un territori tan ampli generava problemes davant el rebuig d’una signatura digital per part d’un país que no havia estat el seu emissor.

En aquest sentit, l’eIDAS ha suposat un gran avanç per a la UE. Ha permès dotar als ciutadans i companyies del marc idoni per regular les identitats digitals en tots els estats membres. Un marc que ha facilitat tant els negocis com els tràmits burocràtics, administratius i jurídics de manera àgil i amb ple reconeixement legal.

Legaltech i eIDAS

Segur que algun està pensat legaltech? què és això? Doncs bé, aquest terme, cada vegada més reconegut al nostre país, engloba a les tecnologies que proporcionen serveis legals i jurídics. Una tendència que creix a velocitat vertiginosa i que està canviant el panorama dels despatxos d’advocats i departaments legals.

Amb l’entrada en vigor de eIDAS i la transformació digital actual, les tecnologies legaltech s’han tornat imprescindibles i fins a gairebé obligatòries en despatxos i departaments jurídics d’empreses. Advocats, fiscals, magistrats, notaris i assessors, entre d’altres, utilitzen cada vegada més aquestes solucions, que els permeten agilitar processos i exercir el seu treball amb garanties de compliment legal i seguretat.

Les tecnologies legals no suposen per tant la desaparició de la figura del professional, com molts temen. Al contrari, li permeten estalviar temps i costos mitjançant una optimització dels recursos, agilitant així molts processos legals. Això sí, la formació en aquestes noves tecnologies serà una màxima perquè els futurs juristes i assessors puguin aplicar-les de forma eficient al seu treball diari, traient-los el màxim rendiment.

Per descomptat, no podem parlar de legaltech sense fer-ho també d’identitat digital. Un àrea realment important i necessària per donar solució a diverses necessitats que afecten avui dia al sector jurídic.

Una gestió eficient de la identitat digital en el marc de eIDAS

La tecnologia fa que la societat canviï a gran velocitat i és necessari adaptar-se a aquestes transformacions. El sector legal no podia ser menys, i per aquest motiu estan cobrant especial importància les legaltech: les tecnologies que proporcionen serveis legals i jurídics han arribat per quedar-se. En el marc eIDAS també guanyen protagonisme, ja que algunes solucions permeten gestionar la identitat digital i les múltiples aplicacions que poden tenir els certificats digitals per als professionals de l’àmbit jurídic, la qual cosa agilita molt els processos i suposa un gran estalvi de costos i de temps.

La digitalització del sector jurídic ja ha començat, i des de vintegrisTECH seguirem innovant per oferir les tecnologies més noves i posar el nostre gra de sorra per contribuir en aquest procés de transformació.

 

Deixa un comentari