Skip to main content

La videoidentificació i la seva validesa legal probatòria

Article original publicat a CincoDías el 25/08/2022
Firmat per Javier Bustillo, Director General de Víntegris

La videoidentificació o identificació per videoconferència es va autoritzar per primera vegada a Espanya l’1 de març del 2016, per a certes operatives bancàries. El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) va permetre a les empreses espanyoles obligades sota la llei de blanqueig de capitals a verificar la identitat dels seus clients mitjançant videoconferència.

Des d’aleshores, són nombrosos els bancs i les empreses d’Europa que han instaurat amb èxit aquest procés, fins i tot per a l’obertura de comptes en línia o per a les ordres de domiciliació de càrrec directe. Aquest mètode d’identificació no tenia, però, validesa legal probatòria (amb inversió de càrrega de la prova) i, per tant, el seu ús massiu per a la substitució de la presencialitat de les persones físiques i jurídiques no es podia fer.

No va ser fins a l’estat d’alarma a conseqüència de la Covid quan aquesta nova forma d’identificació va passar a tenir un caràcter més transversal. Davant la impossibilitat d’acudir presencialment a les oficines de les administracions públiques, els ciutadans requerien continuar amb la seva vida i fer els tràmits necessaris, per la qual cosa moltes vegades es fa imprescindible comptar amb un certificat electrònic qualificat que només es pot obtenir en centres oficials prèvia identificació física.

Davant d’aquest escenari, es van establir una sèrie de mesures provisionals sempre dins de l’estat d’alarma. Una d’aquestes mesures va ser incorporar la videoidentificació remota com a mitjà plenament legal per aconseguir digitalment certificats electrònics qualificats. Però no va ser fins al 14 de maig de 2021 passat que es va publicar l’Ordre Ministerial ETD/465/2021, emesa el 6 de maig de 2021 pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital d’Espanya, quan se’n va legislar l’ús dins la normalitat.

La videoidentificació és un procés d’identificació i verificació d’identitat en què una persona confirma amb totes les garanties que diu ser a través d’un vídeo. Per fer-ho, només cal un dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil) amb càmera i connexió a internet i un document d’identitat vàlid.

La videoidentificació remota es pot fer mitjançant dos tipus de processos: la videoidentificació en línia en temps real, assistida per un operador de l’Autoritat de Registre, o la identificació desatesa, sense necessitat d’interacció entre l’operador i l’usuari sol·licitant, amb la revisió posterior dels documents i les proves biomètriques per part de l’operador. Tots dos processos tenen ple valor probatori.

La senzillesa d’ús de la videoidentificació obre a més noves possibilitats, i augmenta el valor jurídic de la prova d’identitat, en sectors en què és imprescindible una identificació unívoca entre l’usuari i la seva identitat digital, com ara la banca i els serveis financers, les empreses de telecomunicacions, etc.

Pel que fa als beneficis d’aquesta tecnologia, la primera i més important, especialment si considerem l’increment constant dels casos de suplantació d’identitat, és la prevenció del frau, gràcies a la combinació de biometria i l’aprenentatge automàtic basat en tecnologies intel·ligència artificial.

Un altre dels avantatges és la reducció de costos a l’hora de processar la incorporació de nous clients (també conegut com a onboarding) en companyies bancàries, assegurances, telco, etc. que aspirin a aconseguir una relació a llarg termini entre empresa i client.

El fet de poder dur a terme la identificació en línia i en pocs minuts suposa igualment un rellevant avantatge per a l’usuari final, en evitar desplaçaments i esperes. A més, el fet de poder fer la videoidentificació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc (perquè existeix l’opció desatesa) facilita en gran manera la gestió, que es pot fer en menys de cinc minuts.

Per acabar, però essencial en tot aquest tipus de processos, cal destacar la seguretat i el compliment legal. Poder agilitzar els tràmits que abans necessitaven una presència física, mitjançant una simple trucada de vídeo, amb la seguretat d’estar alineada amb els estàndards de compliment més elevats d’entitats com el CCN (Centre Criptològic Nacional), és la millor garantia per al tractament d’informació i permet a les empreses continuar avançant en la seva digitalització.

Deixa un comentari