Skip to main content

La necessitat d’avançar cap a un model de banca cada vegada més digital ha estat un tema recurrent durant la darrera dècada, però l’arribada de la Covid-19 ha fet que la reducció dels costos operatius i la millora en l’experiència de l’usuari siguin més importants que mai a les finances. Les institucions financeres, independentment de la seva mida, han hagut de reajustar els seus models de negoci, les seves estructures crítiques i les seves xarxes de distribució. També han hagut d’apostar per la innovació i oferir una cartera de productes i serveis dins d’uns marketplaces diferents, amb clients cada vegada més exigents, amb una competència més activa i amb accionistes que exigeixen cada cop més un benefici més alt.

A curt termini, hauran de fer front, encara més, a un ritme de canvi dins del mercat digital cada vegada més ràpid. La digitalització, si no ho feia ja, tindrà una importància central, ja que serà la que marqui el ritme de la competència i la innovació del sector financer. Un sector que no serà aliè a l’arribada d’altres grans players que sí que han nascut en plena era de la digitalització. Això farà que les institucions financeres hagin d’adaptar-se als canvis com a les incerteses actuals, el que suposarà una gran pressió sobre la infraestructura tecnològica que han heretat. La pandèmia de la Covid-19 ha fet que la innovació tecnològica ocupi per fi, un lloc destacat en les agendes i en els programes empresarials en aquest 2020. Sempre impulsant la transformació digital especialment dels bancs i les institucions financeres. Vegem quins són els principals canvis:

Signatura electrònica i Identitat Digital ja són requeriments essencials.

La verificació de la identitat ja està latent en molts dels processos bàsics associats a la banca digital. Això exigeix a les entitats financeres sotmetre en els seus clients dins el compliment d’estrictes comprovacions d’identitat; no sols per a protegir les finances dels seus propis clients i usuaris, sinó també per a complir amb totes les exigències normatives. Les solucions d’identificació digital poden ajudar a superar aquests obstacles mitjançant la verificació de la identitat, proporcionant als bancs durant el procés de validació, una base perquè eliminin el risc creixent que representen aquestes amenaces de la indústria per a la seva activitat principal.

Si s’executen correctament, les Identitats Digitals, poden ajudar els bancs a alleujar els punts febles de la verificació d’identitat dels seus clients i, al mateix temps, ajudar-los a retallar els costos operatius i de compliment. La crisi del coronavirus posa en relleu la necessitat d’una identitat digital eficaç, ja que s’han imposat mesures de distanciament social a tot el món: l’accés a distància als sistemes i serveis està més sol·licitada que mai, i cada vegada són més les crides als governs perquè trobin un camí per a sortir del bloqueig.

La pandèmia ha actuat com a accelerador d’una tendència: la migració constant de la majoria de les activitats bancàries digitals quotidianes a aplicacions mòbils i portals en línia. La signatura digital és una tecnologia que permet signar qualsevol mena de document a distància, en temps real i amb plens efectes jurídics, gràcies al certificat de proves que genera cada transacció. El temps és essencial, ja que els bancs treballen per distribuir aquests fons, i la firma digital amb capacitats incorporades pels registres d’auditoria i d’automatització del flux del treball pot agilitzar aquest procés d’una forma dràstica.

Els negocis exigeixen mètodes de pagament “sense papers”

Tot i el creixement exponencial de les noves tecnologies de pagament, moltes empreses segueixen utilitzant xecs en paper. No obstant això, els professionals de les empreses van assenyalar els pagaments en temps real com la seva principal prioritat en els pagaments B2B. L’accés a aquestes tecnologies –pagaments en temps real, “tap-and-go” i criptodivises— serà fonamental per a captar i retenir als clients comercials en el que queda en aquest 2020.

L’acceleració dels pagaments permetrà millorar la gestió de la liquiditat, accelerar el pagament de les factures dels proveïdors, desemborsar instantàniament les reclamacions de les assegurances i reduir l’exposició al frau. La millora de les tecnologies de pagament comercial ofereix a la banca digital l’oportunitat de millorar l’experiència dels clients i augmentar els beneficis mitjançant l’increment de les transaccions i les comissions. No obstant això, a mesura que més actors digitals entrin en l’espai dels pagaments B2B, els titulars hauran d’actuar amb rapidesa per a evitar veure’s superats per competidors més àgils.

Un nou ecosistema bancari basat en la confiança

L’impacte de la tecnologia en el model de banca digital ha estat profund. Els avenços tecnològics han afectat els sistemes de pagament, les activitats dels mercats de capital, la concessió de crèdits i la recaptació de dipòsits. Durant anys, els bancs han controlat les formes digitals de diners i de pagaments mitjançant la protecció reglamentària dels dipòsits, l’accés exclusiu al sistema de liquidació dels bancs Centrals i l’estreta col·laboració amb les empreses de targetes de crèdit.

Un dels reptes de la banca digital actual prové d’una varietat d’actius digitals que no figuren en el balanç dels bancs: criptodivises, moneders electrònics, stablecoins o saldos amb un proveïdor de telecomunicacions. L’avantatge competitiu dels nous participants no es basa en l’actiu en si mateix, sinó en la tecnologia de pagament associada en ell. La comoditat dels pagaments i les connexions amb altres parts de la creixent vida digital tant dels consumidors com de les empreses, accelerada per la crisi de Covid, ha estat la clau de l’èxit.

Si vols saber més sobre els avantatges de l’autenticació digital i integritat, sol·licita una demostració i comprova-ho per tu mateix, o contacta amb nosaltres. Som aquí per ajudar-te i respondre tots els seus dubtes.

Deixa un comentari