Skip to main content

Article de Javier Natividad, publicat a Cinco Días / Opinión (El País), el 27 de juliol de 2023

Veure Publicació original

Lliçons d'unes votacions estivals, quan serà possible votar per Internet a Espanya?

Artículo de Javier Nativitat sobre la puntuación creditici a SILICON

Javier Natividad, Director Comercial de Víntegris

En aquest article d’opinió, Javier Natividad, director comercial de Víntegris, reflexiona sobre les lliçons que ens han deixat les eleccions del 23 de juliol passat pel que fa al vot per correu.

 

Les passades eleccions generals han batut, almenys, un rècord històric: el de persones que han exercit el dret a vot per correu. Des d’un punt de vista pràctic, els comicis del 23 de juliol passat van generar inquietuds i van plantejar dilemes per a totes aquelles persones que es disposaven a gaudir dels seus dies de vacances o es trobaven fora del seu domicili. No és estrany que prop de 2,5 milions de persones a tot Espanya optessin per una alternativa —l’única disponible avui dia— al vot presencial a les urnes. Les xifres oficials de Correus indiquen que el volum de vots admesos suposa un 99,08 % més respecte al nombre total de vots admesos a les anteriors eleccions generals celebrades a l’abril de 2019. No és estrany que es necessitessin prop de 20.000 contractacions de reforç per fer front a la demanda del tràmit.

Sens dubte, la participació via postal ha estat una solució, però per a moltes persones es pot quedar curt, i és que per què no fer realitat un vot per internet? En una societat immersa en la transformació digital i amb la propera incorporació de votants nadius digitals, sembla més una necessitat que una possibilitat.

El Vot Electrònic

A diversos països, incloent-hi Espanya, el vot digitalitzat és una qüestió que està en procés d’estudi – des de fa dècades— i que en alguns casos s’ha anat introduint a través de projectes pilot no vinculants. Així, per exemple, el Govern Basc va desenvolupar el seu propi sistema de vot electrònic, denominat Demotek, que va ser utilitzat en diversos processos electorals, com ara les eleccions a la Universitat del País Basc, les de l’Atlètic Club de Bilbao i una prova pilot a les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot i això, el projecte no va prosperar per falta de suports. En diferents comunitats autònomes, s’han dut a terme en els darrers 20 anys proves de vot electrònic mitjançant diverses metodologies: banda magnètica, pantalla tàctil o fins i tot via Internet, però cap d’ells va obtenir resultats excel·lents per impulsar-ne la generalització.

Mujer votando electrónicamente

A altres països del nostre entorn com França, per exemple, els ciutadans a l’estranger poden votar de forma electrònica. Però la realitat és que, en ple 2023, Estònia continua sent l’únic país europeu on és possible que qualsevol votant exerceixi aquest dret per internet. I no es queda aquí, perquè el país bàltic també disposa de moltes altres eines per facilitar la participació ciutadana a la vida polít

ica de forma digital. I és que la digitalització de la vida pública, sens dubte, pot revolucionar la manera com els ciutadans i ciutadanes realitzen tràmits amb l’administració, i moltes altres gestions diàries, de forma més ràpida i eficaç.

Fins avui, hem sentit que la tecnologia per fer realitat el vot electrònic a Espanya està a punt, però encara manca assolir un consens polític en l’àmbit regulador, i fer front a altres reptes realment claus com són el de la seguretat i l’autenticació. Si abans esmentàvem l’avenç de la transformació digital en el nostre dia a dia, cal assumir que cada cop seran més els tràmits, com exercir el dret al vot, que la mateixa societat exigeixi poder dur a terme per internet. Per tant, hem de construir un entorn online segur que ens permeti operar amb les màximes garanties tant per al correcte desenvolupament dels tràmits com per a la protecció de la nostra privadesa i identitat digital.

Disposem de la tecnologia capaç de garantir que la persona que emet el vot és veritablement qui diu que és, respectar el vot secret i que no es manipulin els resultats?

La resposta és que, perquè això passi, tenim la necessitat, irrenunciable, de comptar amb Prestadors Qualificats de Serveis Electrònics de Confiança, com Víntegris per gestionar les identitats i processos digitals.

Si avui volem sol·licitar el vot per correu de forma telemàtica sense necessitat d’acudir a una oficina de Correus, hem de disposar d’un DNI electrònic o un certificat digital vàlid. En cas que s’implementi l’opció de vot digital massiu per poder ser exercitat per qualsevol ciutadà espanyol amb dret a vot, la necessitat de gestionar identitats digitals qualificades serà imprescindible i, per tant, també la participació dels proveïdors qualificats de serveis electrònics de confiança que ofereixen la màxima seguretat. Perquè el vot electrònic sigui una realitat, hem de comptar amb entorns digitals, fiables i segurs.

“La tecnologia està a punt, però cal consens polític. L’únic país europeu on és plenament possible és Estònia”

Descobreix tots els avantatges que els Certificats Digitals Qualificats aporten tant a ciutadans com a empreses

Descobreix més

Serveis Electrònics de Confiança

Els serveis electrònics de confiança, com Víntegris, són un conjunt de serveis altament regulats i controlats pels governs de la UE que es relacionen, sobretot, amb la identitat de les persones i de les empreses. El seu objectiu principal és garantir que les interaccions digitals entre aquests compleixen tots els requisits tècnics i de seguretat necessaris per certificar que les identitats digitals i la informació que es comparteix per mitjans electrònics són reals, confidencials i fiables.

A Europa es continua treballant per construir un espai digital segur i connectat. La regulació eIDAS2 contempla la creació de la nostra identitat digital del futur, que passa per una cartera o wallet on cada persona podrà disposar dels certificats i la història personal digital. Des de títols educatius fins a signatures electròniques, segells de temps o segells electrònics que garanteixen l’origen i la validesa d’un document o bé adquirit.

El Marc Normatiu Europeu

Aquest marc normatiu europeu, podrà suposar també un pas més per acostar el vot digital a la ciutadania? Sabem que el moment de votar per internet arribarà. Per saber quan, depenem de la voluntat col·lectiva, tant en el pla regulador com al social. Amb els resultats del 23J acabats de sortir de les urnes, tots els escenaris continuen oberts, fins i tot el d’unes possibles noves eleccions en els pròxims sis mesos. Arribin quan arribin, podrem dir finalment que el vot per internet segur a Espanya és una realitat?

Deixa un comentari