Skip to main content

Gestió del talent en la nova era del teletreball

Article publicat en Observatorio RH el dilluns 29 de maig de 2023
Per Marta Moreno, Víntegris Talent Manager.

Veure publicació original

La crisi sanitària de 2020 va suposar un punt d'inflexió per al món laboral, ja que va afermar una tendència incipient, el teletreball, que ha generat importants canvis en la manera d'entendre no sols l'acompliment, sinó també la cerca de talent. Alguna cosa que resulta crucial, especialment en el món de les TIC.

Marta Moreno, Víntegris Talent Manager

De fet, i d’acord amb les dades de l’Observatori Nacional de Tecnologia y Societat (ONTSI), el sector TIC és el que més aposta pel teletreball a Espanya, sigui en format híbrid o completament en remot, amb un 87,8 %.

La nostra companyia també pertany al sector tecnològic i, com tantes, va haver d’adaptar-se a la crisi sanitària i passar d’un model presencial a un completament a distància, la qual cosa ens va exigir reformular les nostres polítiques i formes de treball. Quan superem la pandèmia i preguntem als nostres col·laboradors sobre la continuïtat del teletreball, la resposta va ser unànime: tots volien conservar la flexibilitat de poder treballar des de casa. En aquests mesos van valorar els beneficis d’una major conciliació de la seva vida laboral i familiar, la possibilitat de viure fora de les grans urbs amb el consegüent estalvi i, especialment, el fet de tenir més temps per a invertir-lo en el que realment era important per a ells.

Aquesta major qualitat de vida és el que actualment en el món RR.HH. denominem “salari emocional”. Es tracta d’un intangible en alça i impulsat en gran manera pel canvi de mentalitat, necessitats i prioritats de les noves generacions ja en actiu: Miennials i Generació Z. I si mirem més a futur? Tot apunta al fet que la Generació Alfa continuarà la tendència i anirà cap a un estil de vida nòmada digital.

En el nostre cas, la implementació del teletreball no sols va ser beneficiós per als treballadors, sinó també per a la companyia, ja que el rendiment dels nostres col·laboradors durant la pandèmia va ser el mateix o fins i tot millor en molts casos.

Així, en 2021 llancem la nostra política “Víntegris Work Remote” (VWR),que permet als nostres treballadors presents i futurs triar lliurement la modalitat de treball que prefereixin. Aquells que optin per un model híbrid poden realitzar-lo en qualsevol de les nostres oficines, situades al Poblenou (Barcelona) i Les Taules (Madrid), i reservar el seu lloc de treball o sala des d’un aplicatiu web.

La implementació d’aquesta política va comportar un segon benefici encara més interessant per al departament de Recursos Humans, ja que vam poder ampliar el nostre radar de cerca de talent i deixar de focalitzar-nos només en les grans ciutats. Això ens ha permès incorporar grans perfils a l’ample i llarg de la geografia nacional en els últims dos anys.

Després de l’èxit d’aquestes polítiques de treball en remot, a mitjan 2022 vam voler anar més enllà i activem “Víntegris Work Remote II Residencia”. Una opció que poden sol·licitar tots aquells companys que disposin personalment o pels seus familiars directes d’un segon domicili en el territori nacional i que compleixin les mateixes condicions de seguretat i de prevenció de riscos que en el seu primer domicili.

nebulaID facilita l'Onboarding d'empleats remot amb plena cobertura legal

Descobreix més

Sens dubte, en Víntegris defensem els beneficis del teletreball, però també som conscients dels seus reptes. D’una banda, l’efecte nàufrag, que pot fer als treballadors sentir-se desconnectats per la falta de contacte humà i que requereix un seguiment actiu per part dels responsables d’equips. Per un altre, la necessitat de tenir bons models de gestió de projectes, per al que en Víntegris apostem per una gestió Agile; i, finalment, el famós burn-out que desgasta als empleats fins a aconseguir un estat greu d’esgotament emocional, físic o mental que pot generalitzar-se en la plantilla. Un tema molt important que requereix una identificació precoç dels casos i el desenvolupament de polítiques de benestar en l’empresa.

En resum, i com hem pogut avançar en aquest article, el món de la gestió del teletreball, malgrat ser tan nou, ofereix infinitat de possibilitats si ens adaptem perquè sigui un èxit. Des de Víntegris creiem que el teletreball és i serà un gran aliat per a augmentar la satisfacció dels nostres col·laboradors i volem continuar apostant per una cultura flexible i remota.

Llegir la versió completa de l’article de Marta Moreno

Deixa un comentari