Skip to main content

Excel·lent acollida a les innovadores solucions de Víntegris a Infosecurity Europe

Víntegris presentar en Infosecurity les més avançades solucions per a la gestió centralitzada de certificats digitals, signatura digital en mobilitat i autenticació robusta d’usuaris.

Infosecurity, la cita anual per als experts europeus en seguretat de la informació, va reunir del 2 al 4 de juny a Londres als principals desenvolupadors tecnològics, responsables de seguretat IT de les empreses europees més i distribuïdors del sector.

En el marc de la fira Vintegris va presentar les seves innovadores i més recents funcionalitats incorporades a les seves solucions vinCERT (gestió de certificats digitals) i vinACCESS (autenticació robusta, flexible i completa), així com els nous productes nebulaCERT (gestió centralitzada de certificats en el núvol ) i nebulaSIGN, per a la signatura en mobilitat.