Skip to main content

www.canalepress.net / Publicat per Promonews // 21/ 11/2016

“Les organitzacions busquen, cada vegada més, una solució global que els permeti una signatura electrònica còmoda, segura i des de qualsevol dispositiu”

Facundo Rojo, CEO de Víntegris

Expliqui’ns breument què és i què fa Víntegris?

Víntegris és fabricant de solucions de seguretat de la informació, i especialista en els àmbits de gestió de certificats digitals, signatura digital i autenticació robusta d’usuaris. Vam iniciar la nostra activitat a Barcelona el 2004 com a consultors i integradors de solucions de seguretat de la informació i continuem mantenint una divisió de serveis i integració. Comptem amb un equip de 60 empleats i estem creixent un 30% cada any.

Quins plans d’inversió té previstos desenvolupar Víntegris?

Durant aquest 2016 hem alineat estratègicament les nostres tecnologies amb els diferents requeriments legals imposats per la legislació, tant espanyola com europea. Així, Víntegris s’ha homologat com prestador de serveis de Confiança (PSC) per poder emetre certificats digitals a través de la nostra pròpia entitat certificadora. Igualment estem a la recta final d’homologació de la nostra tecnologia nebulaCERT per obtenir la certificació Common Criteria EAL 4+.

 Quin tipus de clients tenen? De quins sectors?

La major part dels nostres clients són corporacions espanyoles líders dels sectors de la banca, assegurances i distribució. La nostra recent aposta pel negoci en línia ens permetrà ampliar el mercat i arribar a clients nacionals i internacionals d’altres sectors, tant grans corporacions com pimes.

 Parli’ns de la seva conversió en entitat certificadora? Què és exactament?

Les organitzacions busquen cada vegada més és una solució global que els permeti la signatura electrònica d’operacions i documents de forma còmoda, segura i sota control, des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc, cosa que és possible gràcies a la nostra tecnologia nebulaCERT. Gràcies a ser entitat certificadora (CA), ara els nostres clients podran també crear els seus propis certificats de forma còmoda dins del mateix sistema, i no dependran de terceres parts per obtenir i renovar els seus certificats.

 Quina és la seva estratègia de Partners i com la va a desenvolupar?

Fins a finals de 2015 funcionàvem mitjançant un model de venda directa. En 2016 hem començat a treballar de manera conjunta amb sis dels grans integradors a nivell nacional, el que ens ha facilitat l’arribada a nous comptes, i per 2017 projectem passar aquest model a través d’un majorista que ens permeti arribar a un major nombre de partners especialitzats. Igualment, tenim com a objectiu per 2017 la signatura d’acords de distribució / representació en diferents països europeus i asiàtics.

 Quins beneficis va a aportar-los el acord amb Feitian?

Anar de la mà amb aquest fabricant global ens permetrà accedir a nous mercats i als grans comptes internacionals. Feitian compta amb clients de l’envergadura de Microsoft, Intel, Lenovo, Bank of China o la Xina Mobile.

 Com visualitza l’expansió de la companyia a Llatinoamèrica i quins països serien els que consideren prioritaris?

El nostre mercat natural, i al qual ens agradaria dirigir-nos, és el de parla hispana, al qual projectem accedir a través del mercat mexicà. Comptem amb diferents companyies/socis amb les que ja tenim acords a Espanya, i amb els quals estem explorant l’expansió dels acords per anar de la mà amb ells al mercat llatinoamericà.

Canal Press. Publicado por PromoNews