Skip to main content

Beneficis de les Solucions d'Identitat Digital

El mercat de les solucions d’Identitat Digital ha crescut significativament els darrers anys a causa d’una combinació de factors tecnològics, econòmics, socials i reguladors que impulsen la seva evolució i adopció per part d’empreses de tots els sectors.

Atenent les últimes xifres globals publicades a l’informe d’IMIR Market Research: Global Digital Identity Solutions Market Opportunity and Forecast 2024-2032, la mida del mercat global de programari d’identitat digital es va valorar en 42 bilions de dòlars el 2023 i es preveu que assoleix els 114,99 bilions de dòlars el 2032, creixent una taxa composta anual (CARG) del 18,6% durant el període de pronòstic (2023-2032).

¿Quines són les causes del ràpid creixement del mercat Solucions d'Identitat Digital?

La pandèmia de COVID-19 va accelerar l’adopció de serveis digitals degut a la necessitat de reduir el contacte físic. Això alhora va impulsar la demanda de solucions d’identitat digital per accedir a serveis remots de manera segura.

Aquesta demanda va venir per quedar-se i en conseqüència, des del 2020 hem vist una creixent digitalització de serveis a tots els sectors com la banca, governs, salut o educació. El creixement dels serveis digitals, com el comerç electrònic, també ha promogut un augment de la varietat de sistemes d’identitat digital que puguin verificar els usuaris de manera ràpida i segura, facilitant les transaccions i els serveis en línia. 

Malauradament, amb el creixement de la digitalització s’ha experimentat un augment de les amenaces cibernètiques. A mesura que ha augmentat el nombre de transaccions digitals, també ho ha fet els intents de frau, robatori d’identitat i altres tipus de ciberatacs. Segons Check Point Research (CPR) els ciberatacs després de la pandèmia van continuar augmentant. El 2022 van augmentar un 38% en comparació del 2021 i aquest nombre no ha disminuït des d’aleshores.  

Marc Regulador

Un altre factor que ha impulsat el creixement del mercat global de la identitat digital és el marc regulador. Legislacions com eIDAS o el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) a Europa o la Llei de Privadesa del Consumidor de Califòrnia (CCPA) exigeixen que les organitzacions gestionin i protegeixin la identitat dels usuaris de manera adequada. 

Les solucions d’identitat digital ajuden les empreses a complir aquestes regulacions, evitant sancions i millorant la confiança del consumidor.

Avenços Tecnològics

Els avenços en tecnologies com la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, la biometria i el blockchain han millorat significativament l’eficàcia i la seguretat de les solucions d’identitat digital, fent-les més atractives i accessibles per a una àmplia gamma d’aplicacions.

Aquests factors combinats estan impulsant un creixement ràpid en el mercat de les solucions d’identitat digital, amb empreses i institucions invertint significativament en tecnologies i sistemes que poden oferir seguretat, privadesa i eficiència en la gestió d’identitats.

7 Benefits of Digital Identity Solutions

A continuació, analitzarem els beneficis que les solucions d’identitat digital com a nebulaSUITE poden oferir:

1. Seguretat Millorada

La majoria de les solucions d’identitat digital disposen de tecnologies com la biometria i l’autenticació multifactor (MFA) que ajuden a reduir el Frau o el xifratge de dades per a la protecció de dades.

 • Biometria: La implementació d’autenticació biomètrica (empremtes dactilars, reconeixement facial, reconeixement de veu) dificulta els ciberatacs o els fraus. Per exemple, moltes institucions financeres ara usen la biometria per autenticar transaccions, reduint el frau en pagaments mòbils.
 • Autenticació Multifactor (MFA): Combina diversos mètodes de verificació, com ara contrasenyes, biometria i codis temporals enviats a dispositius mòbils, proporcionant una capa addicional de seguretat. Això és crucial en sectors com ara la banca en línia i el comerç electrònic, on l’autenticació robusta és essencial per prevenir l’accés no autoritzat.
 • Xifratge avançat: Les solucions d’identitat digital utilitzen tècniques de xifratge avançat per protegir les dades personals durant la transmissió i l’emmagatzematge. 

2. Eficiència Operacional

Les solucions d’identitat digital augmenten la productivitat de les empreses que les implementen en automatitzar processos com el de verificació de la identitat i validació de dades, reduint costos i eliminant el percentatge d’errors humans. 

 • Verificació en temps real: Les solucions d’identitat digital permeten la verificació instantània de la identitat, eliminant la necessitat de processos manuals lents i costosos. Per exemple, a l’obertura de comptes bancaris en línia, les verificacions automatitzades poden reduir el temps d’obertura de dies a minuts.
 • Validació Automàtica: Les solucions digitals poden validar automàticament la precisió de les dades ingressades, reduint els errors humans que són comuns en els processos manuals. Per exemple, la digitalització de formularis d’inscripció en serveis mèdics minimitza errors al registre de dades del pacient i accelera el procés de registre.

3. Millora a l'Experiència de l'Usuari

Gràcies a les solucions d’identitat digital, l’experiència d’usuaris de, per exemple, aplicacions bancàries, ha millorat significativament en oferir ràpid i senzill accés a serveis. Aquesta combinació d‟accés simplificat i conveniència remota no només optimitza la usabilitat, sinó que també enriqueix l’experiència digital global de l’usuari.

 • Single Sign-On (SSO): Permet als usuaris accedir a múltiples aplicacions i serveis amb una sola autenticació, eliminant la necessitat de recordar múltiples contrasenyes.
 • Accés Remot: Les solucions d’identitat digital permeten als usuaris accedir a serveis des de qualsevol lloc, cosa que és essencial per al treball remot i l’accés a serveis en línia. Per exemple, la banca mòbil i les aplicacions de salut permeten als usuaris accedir als comptes i registres mèdics des de qualsevol lloc.

4. Compliment Regulador

Les solucions d’identitat digital desenvolupen un paper essencial en el compliment legal, especialment pel que fa a la conformitat amb normatives rigoroses com eIDAS (EU) i la protecció de dades personals. A més, aquestes solucions proporcionen capacitats avançades de registre i auditoria, cosa que facilita la supervisió i el reporti de conformitat reguladora.

 • Protecció de Dades Personals: Les solucions d’identitat digital ajuden les organitzacions a complir lleis com el GDPR a Europa, que exigeix la protecció rigorosa de les dades personals dels ciutadans. Les empreses que utilitzen solucions d’identitat digital poden demostrar fàcilment com protegeixen les dades dels seus usuaris.
 • Registres i Auditories: Proveeixen capacitats avançades de registre i auditoria, facilitant la supervisió i el reporti de conformitat reguladora. Per exemple, les empreses de serveis financers han de mantenir registres detallats de les transaccions per complir les regulacions contra el rentat de diners (AML).

5. Innovació

La implementació de solucions d’identitat digital impulsa la innovació i obre noves oportunitats mitjançant la integració amb tecnologies emergents.

 • Blockchain: Les identitats digitals basades en blockchain ofereixen un nivell de seguretat i transparència que és crucial per a aplicacions com a contractes intel·ligents i transaccions financeres descentralitzades.
 • Internet de les Coses (IoT): La integració d’identitats digitals amb dispositius IoT permet la gestió segura i eficient de múltiples dispositius connectats. Per exemple, l’autenticació digital a les llars intel·ligents garanteix que només usuaris autoritzats puguin accedir i controlar dispositius.

6. Sostenibilitat i Eficiència Mediambiental

Les solucions d’identitat digital contribueixen significativament a la sostenibilitat i l’eficiència mediambiental mitjançant la reducció de l’ús de paper i la disminució de la petjada de carboni. 

 • Digitalització de Processos: La digitalització de processos administratius i de verificació d’identitat redueix significativament la dependència del paper. Això és especialment rellevant en sectors com l’educació i la salut, on la documentació digital reemplaça gradualment els registres en paper.
 • Teletreball: L’autenticació digital segura facilita el teletreball, reduint la necessitat de desplaçaments diaris i, per tant, disminuint la petjada de carboni associada amb el transport.
 • Serveis a Línia: L’accés a serveis digitals redueix la necessitat de viatges físics per fer tràmits, fet que contribueix a una menor emissió de carboni.

7. Resiliència i Adaptabilitat

Les solucions d’identitat digital enforteixen la resiliència i l’adaptabilitat de les organitzacions, assegurant la continuïtat del negoci i la flexibilitat en temps de crisi. 

 • Resiliència davant de Crisi: En situacions de crisi, com la pandèmia de COVID-19, les solucions d’identitat digital permeten a les empreses i governs mantenir la continuïtat operativa. Les institucions educatives, per exemple, han pogut continuar operant mitjançant la verificació digital de la identitat d’estudiants per a classes en línia.
 • Adaptació a canvis: Les solucions d’identitat digital són altament flexibles i es poden adaptar ràpidament a noves normatives, tecnologies i amenaces. Això permet a les organitzacions mantenir-se àgils i preparades per a futurs desafiaments.

Tots aquests beneficis il·lustren com l’adopció de solucions d’identitat digital com a nebulaSUITE, poden transformar positivament la companyia que les implementi a causa de la seva capacitat per millorar la seguretat, complir regulacions, millorar l’experiència de l’usuari, donar suport al creixement del comerç electrònic, promoure la inclusió financera, facilitar-ne la transformació digital i garantir-ne la interoperabilitat. La seva adopció i evolució continuaran sent una prioritat a mesura que el món es torna cada cop més digital i connectat.

Contacta amb nosaltres i esbrina de la mà dels nostres experts el que una solució d’identitat digital com a nebulaSUITE pot millorar la productivitat i seguretat de la teva companyia.

Contacta'ns!

Deixa un comentari