Skip to main content

Avantatges que la centralització de Certificats Digitals aporta a les organitzacions

El certificat digital s’ha consolidat com a element clau per a la digitalització de les empreses. La seva utilització ha permès una major accessibilitat i agilitat en tràmits com la signatura electrònica de documents o l’autenticació a les seus electròniques, afavorint les comunicacions interorganitzacionals o amb les administracions públiques i incrementant significativament la productivitat relacionada amb aquests processos.

La delicada naturalesa de les transaccions que fem amb certificats digitals, sumada al gran volum de certificats dins de les organitzacions, evidencia la necessitat de solucions que ofereixin una custòdia segura dels certificats digitals. La centralització al núvol s’ha consolidat com a resposta a aquesta demanda.

Entre els múltiples avantatges que la centralització de Certificats Digitals aporta a les organitzacions trobem:

Custòdia dels certificats

Avui dia la majoria de les empreses, sense importar-ne la mida, han de gestionar múltiples certificats digitals. Per no perdre el control sobre el seu ús, és essencial no instal·lar-los a múltiples estacions de treball, ja que estaríem posant en perill la integritat del certificat, augmentant el reg de frau o robatori en cas de patir un ciberatac i enfrontant-nos a sancions legals, en cas de signar amb un certificat la integritat del qual hagi estat compromesa.

Amb la centralització dels certificats en una única plataforma al núvol protegim els nostres certificats davant d’un ús indegut o fraudulent i de possibles atacs a les estacions de treball que comportin la pèrdua de les identitats, i la informació emmagatzemada.

Simplificació de la gestió

La centralització permet una gestió més fàcil i eficient dels certificats digitals. En lloc de tenir múltiples certificats emesos per diferents autoritats de certificació (CA), es pot utilitzar una sola CA centralitzada, cosa que simplifica l’administració i redueix la complexitat del sistema.

Addicionalment, la gestió centralitzada permet controlar des d’un únic punt qui i com es fan servir tots els certificats dins de l’organització, cosa que permet bloquejar de manera senzilla l’accés a totes aquelles persones que per alguna raó hagin de deixar de tenir accés a l’ús dels certificats.

Finalment, la centralització també agilitza molt la gestió del cicle de vida dels certificats, i ens permet anticipar i gestionar àgilment les seves renovacions i revocacions, minimitzant els riscos per indisponibilitat de serveis i/o la impossibilitat de fer tràmits amb les AAPP.

Major seguretat

En centralitzar els certificats digitals i les claus criptogràfiques en un dispositiu HSM segur i auditat, es pot garantir a integritat i custòdia segura de les claus, ja que s’estableixen uns controls físics que impedeixen que aquestes puguin ser copiades o extretes del dispositiu que les custodia. . Per això, és indispensable fer servir tecnologies acreditades pel CCN o la Comissió Europea, tal com fa Víntegris en totes les seves infraestructures.

Facilita la interoperabilitat

Un entorn centralitzat facilita que els certificats es puguin fer servir des de múltiples dispositius i des de qualsevol lloc, ja que ofereix moltes més eines d’accés que els entorns locals. Entre aquestes eines, es troben principalment els navegadors web, aplicacions mòbils o aplicacions d’escriptori, encara que també hi ha interfícies d’integració perquè empreses o organitzacions puguin connectar les seves aplicacions i integrar l’ús dels certificats a les eines i processos.

Millora la confiança

En tenir una sola CA centralitzada, es pot millorar la confiança en tots aquells processos en què intervenen, cosa que pot augmentar l’acceptació i l’adopció de tecnologies de signatura digital, que permetin generar signatures legalment vinculants, com ara nebulaSIGN.

Estalvi de costos

La centralització de certificats digitals pot ajudar a reduir els costos associats amb l’emissió i l’administració de certificats. A més, els certificats caducats són costosos: les organitzacions poden perdre no menys de 21,4 milions d’euros per errors en el compliment i 12,8 milions en continuïtat del negoci.

La centralització al núvol et permet reduir el risc de caducitat del certificat amb la funcionalitat de notificació de renovació, controlant de manera molt més eficaç i ràpida el cicle de vida dels certificats digitals.

Garantia jurídica

Amb els certificats qualificats que certes plataformes SaaS de centralització, com a nebulaCERT, poden emetre i signar documents amb la mateixa validesa jurídica que la signatura en paper.

Centralització de certificats al núvol amb nebulaCERT

nebulaCERT, la solució SaaS de Víntegris, permet a les organitzacions crear i administrar Certificats Digitals Qualificats sense haver d’instal·lar-los manualment a cada dispositiu, garantint la seguretat i traçabilitat de totes les operacions de forma completament transparent per a l’usuari final.

La plataforma nebulaCERT centralitza i emmagatzema les claus criptogràfiques usant dispositius de creació de signatura qualificats o HSM, obtenint així la màxima robustesa, seguretat i compliment dels estàndards eIDAS. Això garanteix una custòdia segura i un control absolut en temps real sobre els certificats, la seva distribució i ús dins de l’organització, sabent en tot moment quin certificat s’ha utilitzat, qui, quan i per què.

Integrat amb la CA qualificada de Víntegris, nebulaCERT permet a les organitzacions emetre Certificats Digitals Qualificats al núvol i possibilita que els usuaris treballin amb certificats com si estiguessin instal·lats a la seva pròpia estació de treball.

Amb nebulaCERT, gràcies al sistema de notificacions de renovació, les organitzacions eliminen el risc de caducitat del certificat, contribuint a una reducció considerable en costos.

Comença a gaudir dels avantatges que ofereix a la teva organització la centralització dels certificats digitals amb nebulaCERT.

Contacta amb els nostres experts o sol·licita una demo!

Deixa un comentari